Ger upp planer på flyktingby - Attefallshusen säljs

Tvärskog Artikeln publicerades

 

Attefallshusen  står och väntar på sågen i Tvärskog för flytt till Påryd. Andrewex Tvärskog Timber AB sålde dem till kommunen som nu säljer dem vidare..
Foto: Anders Johansson
Attefallshusen står och väntar på sågen i Tvärskog för flytt till Påryd. Andrewex Tvärskog Timber AB sålde dem till kommunen som nu säljer dem vidare..

Planerna på en flyktingby på Jonas Backe i Påryd läggs på is. De Attefallshus som Kalmar kommun köpte för den första etappen av byn ska säljas på öppna marknaden.

De fem prefabricerade husen har stått och väntat på Tvärskogssågen under flera år.

Kommundirektören Anette Andersson förklarar vad som kommer att hända.

– Frågan om Attefallshusen har vi haft uppe på majoriteten.  Jag fick, för några veckor sedan, ett uppdrag att titta på en eventuell försäljning tillsammans med berörda tjänstemän. Bostadsproduktionen i Kalmar är väldigt god nu så därav denna ändring. Vi köpte in husen för knappt 2 miljoner kronor och vi räknar med att få tillbaka pengarna.

Det var i september 2016 som Östra Småland kunde avslöja att Kalmar kommun planerade att bygga en egen liten by av små hus för flyktingar på området Jonas Backe i Påryd.

Husen är 25 kvadratmeter stora och har dusch och toalett samt ett litet kök. Man ville starta med 5 hus för att sedan utvidga till 10.

Kort därefter köptes fem Attefallshus in från det polska företaget Andrewex, som då nyligen förvärvat sågen i Tvärskog. Byggnaderna levererades, men har blivit stående i Tvärskog.

Planerna splittrade tämligen omgående såväl Påryd som andra delar av kommunen. Många tyckte det var en utmärkt idé med det föreslagna boendet. Andra var mycket kritiska.

Det blev emellertid bygglov som omgående överklagades till länsstyrelsen.

Där gav man de klagande rätt. Länsstyrelsen stoppade planerna med hänvisning till föroreningar i marken som kommunen inte undersökt tillräckligt.

Kalmar kommun överklagade i sin tur det beslutet till Mark- och miljödomstolen i Växjö. Det var i början av 2017.. Domstolen gav emellertid inte kommunen rätt utan allt skickades tillbaka till Kalmar och kommunen sade att allt skulle tas om från början.

När ärendet skulle upp på nytt på samhällsbyggnadsnämnden drogs det emellertid tillbaka.

I januari i år föreslog Thoralf Alfsson (SD) i en motion att Attefallshusen som planerats att användas i Påryd skulle bjudas ut till försäljning till privatpersoner och företag. Så ser det nu också ut att bli.

Hur försäljningen rent praktiskt ska gå till är ännu inte klart. Rent formellt hanteras de av serviceförvaltningen.