Gifterna försvinner steg för steg från förskolan

Kalmar Artikeln publicerades
Moa Långström, Herman Svensson och David Friis Hedin bygger. På väggen projiceras en inspirationsbild på domkyrkan.
Foto:Karin Asmundsson
Moa Långström, Herman Svensson och David Friis Hedin bygger. På väggen projiceras en inspirationsbild på domkyrkan.

Tornet blir högre och högre när Moa, Herman och David hjälps åt att bygga. De går på förskolan Lindö, som kommit långt med arbetet för en giftfri förskola.

I november beslutade kommunfullmäktige om Handlingsplanen för giftfri vardag, och nu pågår arbetet i förskolor och skor med att skapa en bra miljö för eleverna.

På Lindö har till exempel gamla plastleksaker har rensats bort, liksom plastmuggar och plasthaklappar. Napparna förvaras numera i glasburkar, liksom pennor och kritor.

– Vi har inte haklappar, barnen är bra på att äta själva. Pipmuggarna i plast har ersatts av glas, barnen får lära sig, säger Charlotte Larsson som är biträdande förskolechef.

Mycket av skräpmaterialet som tidigare användes, som till exempel muttrar och skruvar och elektronikskrot som gamla telefoner och tangentbord, är borta.

– Däckgungor är helt borta, säger förskolechefen Hildur Brorsson.

Leksaker inköpta före 2007 omfattas inte av någon kemikalielagstiftning.

– Tidigare kom ofta föräldrar med kassar till oss med gamla avlagda leksaker och urvuxna utklädningskläder, men det tar vi inte emot längre, säger Charlotte.

Överhuvudtaget har man rensat kraftigt bland leksakerna.

– Vi vill inte ha så mycket leksaker, utan mer saker man kan leka med. Sådant man kan bygga och konstruera med, sådant som är föränderligt, säger Charlotte.

Som kottar och kastanjer, ritmaterial av olika slag, byggklossar och gamla mjölkkartonger som är utmärkta att göra hus av, och en sandlåda där man kan skriva och rita.

– Vi vill ha kreativa nyfikna barn, säger Hildur.

På förskolan arbetar man mycket med att undersöka naturen, allt från att så solrosor och se vad som händer till att göra lerskulpturer av ampelliljor och närstudera småkryp.

Man jobbar också digitalt. Charlotte visar en film där ett barn förklarar hur han programmerat en robot att förflytta sig, framåt, bakåt och åt sidan.

En del åtgärder har egentligen inte kostat något utan man har bara bytt mot mer naturvänliga alternativ. Andra åtgärder har varit dyra, som att ersätta de gamla madrasserna med nya i naturmaterial, med bomullsöverdrag.

Hildur och Charlotte har båda mångårig erfarenhet av arbete i förskolan.

– Det är mycket som har hänt, och det är en process som fortsätter, säger Charlotte.

All plast är inte bannlyst.

– Lego och Duplo är helt OK.

Förskolan Lindö består av fyra hus; Barnens gård, Rödingen, Getingen och Lindö, med totalt 247 barn samt nattiset Aftonstjärnan. Förskolan arbetar med ett gemensamt övergripande tema, och det här läsåret är det "Hållbar framtid". Förskolan fick märkningen Grön flagg 2011.

Fakta

Giftfri förskola

Handlingsplanen för giftfri vardag för barn beslutades av kommunfullmäktige i november.

Den behandlar leksaker och hobbymaterial, möbler och textil, mat och tillagning, hygien och städ, kemiska produkter, inköpt och upphandling, byggnation och utemiljö, utbildning och kompetensutveckling samt uppföljning och tillsyn.

Planen är indelad i tre nivåer:

Nivå 1 kan åtgärdas med enkla medel, som att rensa bland kritor, pennor och färger för att undvika produkter som innehåller lösningsmedel, och att fasa ut ljuskällor som innehåller kvicksilver.

Nivå 2 kräver planering och framförhållning samt större ekonomiska insatser, som att ersätta fleece med bomull, bambu eller ull och byta ut äldre madrasser som kan innehålla flamskyddsmedel.

Nivå 3 är sådant som kräver samordning med andra verksamheter där förskolan och skolan inte kan ta egna beslut, och där det krävs större ekonomiska insatser.

Åtgärderna i nivå 1 ska vara genomförda till 1 januari 2019.

För nivå 2 och 3 ska förskolor och skolor ha inventerat vad som behöver göras, och gjort en tidsatt plan.

Visa mer...