Granbarkborre hotar friluftsområden

Kalmar Artikeln publicerades
Borrspån i spindelväv på en stående angripen gran.
Foto: skogsstyrelsen
Borrspån i spindelväv på en stående angripen gran.

Granbarkborren har angripit friluftsområdet kring Norrlidsbastun och framför allt Fruskogen i Ljungbyholm.

Inom kort kommer kommunens motorsågar att ge sig ut för att hindra angreppen.

– Vid Norrlidsbastun kommer det att synas en lucka. Mest problematiskt är det i Fruskogsområdet . Där är det ett större angrepp. Det kommer att synas, berättar Tomas Burén, miljöhandläggare på Kalmar kommun.

Efter sommarens värme, där granbarkborren kunnat svärma mer eller mindre dygnet runt, syns angreppen runtom i våra skogar.

De kommunala skogarna är inte undantagna från detta. Tomas Burén är en av de som varit med och synat skogarna.

berättar att det finns angrepp på flera platser, till exempel vid motionsspåret vid Norrlidsbastun.

Några granar är döda, andra har angrepp. Där rör det sig om flera tiotals träd som behöver sågas ner, dels för att stoppa spridningen och dels för att döda granar kan vara en säkerhetsrisk.

– Det är mycket folk som rör sig där.

Tomas Burén är inte glad för att såga ner träden, men det måste göras. Ofta kommer det inte synas, om det är enskilda träd, men på vissa ställen kommer det att bli luckor.

Hur ser det ut i naturskyddsområdena?

– Jag hörde att det var lite i Värsnäs.

– Men det behöver inte vara ett stort bekymmer om det är blandad skog. Det är värst i rena granbestånd.

På de här områdena har kommunen begärt att kapa ner stora träd.
På de här områdena har kommunen begärt att kapa ner stora träd.

Några enstaka träd har också drabbats i Björkenäs, En del drabbade träd är riktigt stora och för dem har kommunen sökt marklov för att få kapa ner dem.

Hur många träd som ska sågas när vet man i dagsläget inte.

– Vi kan upptäcka fler när vi väl har börjat.