Graniten

Kalmar Artikeln publicerades

Årets sista månadsmöte för PRO Graniten i Kalmar öppnades av ordförande Tomas Nygren.

Efter förhandlingar, där bland annat oförändrad medlemsavgift för 2018 nämndes, gladde flickor från Funkaboskolan med vackert Luciatåg och sång. Efter julgröt, skinksmörgås, kaffe och kaka, påminde Tomas om resan till Torsåsrevyn den 21 januari, studiecirkeln Läs och res och att söka bostadstillägg. Förslag till mötesaktiviteter mottages tacksamt. Sånggruppen Flisorna framförde ett uppskattat program med välkända julsånger, varav några med solisterna Doris Södermark och Solveig Johansson. Tomas avslutade med ett tack för detta året och välkomna igen till möte den 15 januari.