Grannar förlorar allt skydd mot nya E22

Rinkabyholm Artikeln publicerades
Lotta Gustavsson med sin dotter Jenny som bor på samma gata. Bakom dem syns en grävmaskin och resterna av det som en gång var en stenmur och en lång trädridå.
Foto:Andreas Bendroth
Lotta Gustavsson med sin dotter Jenny som bor på samma gata. Bakom dem syns en grävmaskin och resterna av det som en gång var en stenmur och en lång trädridå.

I december är det tänkt att förbifart Rinkabyholm ska öppna för trafik. En glädjens dag för många bilister, men inte för den nya motorvägens grannar.

Sedan en tid tillbaka pågår nämligen skövling av de träd och borttagning av de stenmurar som tidigare har funnits mellan bebyggelsen och den nya motorvägen.

– Allt skydd mot vind och buller har försvunnit. Någon bullervall lär man inte sätta upp, säger Rinkabyholmsbon Lotta Gustavsson.

Hon har bjudit in undertecknad för att ta en titt på den nu utbredda åker som tidigare var en grön lunga för de närboende längs Rinkabyholmsvägen.

– Tidigare var här små åkrar med träd och stenmurar runt omkring. Där cykelvägen går var det träd på båda sidor vägen. Här har man tidigare kunnat höra näktergalen spela och plockat fläderblommor. Vid ett större skogsparti har alla barnen byggt kojor och haft skolutflykter, berättar Lotta som är märkbart upprörd över att hon och grannarna inte har blivit informerade om planerna.

Bakgrunden till det omfattande ingreppet är att den bonde som har brukat jord där förbifart Rinkabyholm nu färdigställs har köpt upp mark öster om förbifarten och som en slags kompensation fått tillstånd av länsstyrelsen att ta bort skyddade biotoper för att öka sin åkerreal.

– Men det har gått oss närboende rakt över huvudet. När jag pratar med handläggaren på länsstyrelsen så säger hon att man jobbar för allmänheten, men vad är allmänheten? Jag och mina grannar som bor här eller bonden som inte bor här utan som bara har köpt marken?

Lotta säger att det är närheten till naturen och skogen som har gjort att många har velat flytta dit.

– Men nu är allt det borta bara för att en bonde vill ha en så stor åker som möjligt.

Det blåser en hård västlig vind när vi går längs cykelvägen. Med motorvägstrafiken strax väster om bebyggelsen oroar man sig för alla avgaser och bullerljud som kan följa med.

– Och det är inte bara jag utan hela grannskapet som är oroliga och upprörda. En granne som jobbar med bullermätning ska se till att göra en mätning nu i december när trafiken släpps på. Då får vi se vad det ger för resultat.