Grannar negativa till Attefallshusen

Förlösa Artikeln publicerades
Attefallshusen stod länge och väntade på sågen i Tvärskog för flytt till Påryd. I höstas såldes de till ett fastighetsbolag.
Foto: Anders Johansson
Attefallshusen stod länge och väntade på sågen i Tvärskog för flytt till Påryd. I höstas såldes de till ett fastighetsbolag.

Grannarna vill inte att fem Attefallshus ställs upp i Förlösa. De menar att tomten bara får användas för industriändamål och är rädda för mer trafik.

Det handlar om de fem Attefallshusen som ursprungligen köptes in av kommunen för att placeras i Påryd som bostäder för nya svenskar. Tidigare i höstas köptes de av Tom Saether, som driver ett fastighetsbolag, och som ansökt om att placera husen på en fastighet intill gamla Förlösa Fajans. I september skrev kommunen till de berörda grannarna för att de skulle få ge sina synpunkter.

Grannarna påpekar att nuvarande detaljplan anger att marken får användas för industriändamål. Om husen ska användas för uthyrning strider det mot detaljplanen.

De skriver att husen ritats in på ”prickmark”, alltså mark som inte får bebyggas, och det strider mot gällande detaljplan.

Grannarna menar att husen står för tätt enligt förslaget, och uppfyller därför inte brandsäkerhetskraven. De är också oroade för att trafiken kommer att öka, och att det är risk för att husen kommer att användas för andra ändamål, och påpekar att tomten inte får användas för boende eller tillfälligt boende.