Grannar till modulhus: Ägaren borde köpt hus som fick plats

Förlösa Artikeln publicerades
Kommunens Attefallshus för flyktingar i Påryd står numera uppställda i Förlösa.
Foto: Mats Holmertz
Kommunens Attefallshus för flyktingar i Påryd står numera uppställda i Förlösa.

Att ägaren köpt så stora hus att de inte får plats på tomten kan inte vara skäl till att ge bygglov. Det menar de tio grannarna, som nu går vidare för att få bort de fem Attefallshusen.

Ända sedan de byggdes har de fem modulhusen varit oönskade av sina nya grannar. Först protesterade de boende i Påryd, och husen som skulle bli flyktingbostäder, blev stående på sågen i Tvärskog.

Kalmar kommun lyckades sälja dem med miljonförlust och husen sattes upp i Förlösa.

Där skulle de bli toaletter, dusch och gemensamhetsutrymmen vid industrin.

Grannarna har sedan start protesterat, och menar att de fem husen placeras för nära deras tomter.

Med motiveringen att det inte finns någon annan plats att ställa dem på, och bedömningen att de inte blir någon större olägenhet, har både kommunen och länsstyrelsen sagt ja till bygglov för husen.

Men grannarna menar nu, när de överklagat länsstyrelsens beslut, att det inte kan vara ett godtagbart skäl att ge lov att husen är för stora för att få plats någon annanstans.

Om det var så angeläget att skapa de här ytorna så borde ägaren ha sett till att ordna det tidigare, och inom ramarna för vad man får bygga på tomten, menar de tio grannarna.