Grekisk-ortodoxa tar över kapell på kyrkogården

Kalmar Artikeln publicerades
Christos Letsios och Maria Kehagia, från grekisk-ortodoxa församlingen gläds över att svenska kyrkan hyr ut det vackra kapellet på Norra kyrkogården till församlingen. Man vill flytta in å snart som möjligt.
Foto:Mats Holmertz
Christos Letsios och Maria Kehagia, från grekisk-ortodoxa församlingen gläds över att svenska kyrkan hyr ut det vackra kapellet på Norra kyrkogården till församlingen. Man vill flytta in å snart som möjligt.

Grekisk-ortodoxa församlingen i Kalmar tar över ett kapell på Norra kyrkogården från Svenska kyrkan och får sin första egna kyrkobyggnad.

Den synnerligen aktiva grekiska församlingen får därmed en fast punkt för sina många aktiviteter. Kapellet, som finns i kyrkogårdens södra del, närmast Galggatan och gamla Liljas, har stått oanvänt i många år och ska nu renoveras, med indragning av el, värme och vatten. Byggnaden är ritad av legendariske stadsarkitekten J Fred Olsson i Kalmar.

– Det kommer att bli ett väldigt lyft för oss, säger Maria Kehagia, i grekiska församlingen. Hon prisar samarbetet med prosten Peter Wänehag och kyrkan i Kalmar.

Tidigare har grekiska församlingen lånat bland annat Skogssalen på samma kyrkogård och Birgittakyrkan och Heliga Korset, för sina aktiviteter.

– Det finns ett ökat intresse för den ortodoxa kyrkan bland grekerna i Kalmar, säger Maria Kehagia. Ungefär en procent av Kalmars befolkning har grekisk anknytning.

– De som kom till Sverige på 60-talet har nu passerat pensionsåldern med god marginal. Det blir aktuellt med begravningar och för de anhöriga är det viktigt med anknytningen till traditionerna.

För lite drygt ett år sedan var grekisk ortodoxa kyrkans biskop i Skandinavien, metropoliten Cleopas, i Kalmar och höll gudstjänst. Då prästvigde han också Christos Letsios från Kalmar och församlingen har nu en egen präst.

– Som i den svenska kyrkan är det vid dop, bröllop och begravning som vi med grekisk bakgrund känner att det är viktigt med vår kyrka, säger Maria Kehagia. Men det är en viktig kulturbärare och ett sätt att bevara och föra vidare traditioner.

– Jag minns att vi fick vänta en månad på en grekisk-ortodox präst när min egen far gick bort.

Varje söndag hålls en liturgi, gudstjänst i den grekiska församlingen. Det är en pampig ceremoni med guldglänsande prästkläder och mycket ljus. Församlingen arrangerar också bibelstudier och sammankomster. I den nya kyrkan kommer det också att finnas utrymme för detta.

– Vi är otåliga och vill starta å fort som möjligt, men samtidigt förstår vi att ombyggnad och formalia kan ta en tid.

Prosten Peter Wänehag säger att det är positivt att kapellet som i många år bara nyttjats som förråd nu kan få en bättre användning.

– Det känns verkligen kul att det händer något. Vi har diskuterat med den grekiska församlingen ett tag och långt om länge hittade vi den här och tog en tur dit med församlingen.

– Nu ska det projekteras och byggas om. Det finns ett visst mått av skydd för byggnaden. Sedan ska det skrivas hyreskontrakt.

Peter Wänehag känner efter sin tid som präst i Svenska kyrkan i utlandet, till hur viktig kyrkan blir för den som lämnat sitt hemland.

– Svenska kyrkan utomlands får ofta låna lokaler av andra församlingar. Att vi nu kan hjälpa till och bjuda tillbaka känns väldigt bra.

Fakta

Grekisk-ortodoxa kyrkan

Grekisk-ortodoxa kyrkan är ett samlingsnamn för flera olika samfund inom den östortodoxa sfären, som använder en liknande liturgi. Antalet anhängare beräknas vara omkring 24 miljoner.

I Sverige finns flera, av varandra oberoende samfund.

Den grekiska kyrkan, som församlingen i Kalmar är en del av, har omkring 10 miljoner medlemmar, som leds av ärkebiskopen i Aten. Kyrkans officiella språk är grekiska. Den räknas som en av de ursprungliga kristna kyrkorna. Varje stift leds av en metropolit, vilket motsvarar vår kyrkas biskop.

Sedan 1969 finns ett metropolitdöme/stift i Sverige, med ansvar för hela Skandinavien.

Den som vill läsa mer hittar information här på nätet.

Visa mer...