Gymnasieförbundet räknar med rejält minus

Kalmar län Artikeln publicerades

Bokslutet för 2017 är klart, och slutade på plus två miljoner för Kalmarsunds gymnasieförbund. Men prognosen för hela 2018, beräknat efter årets tre första månader, pekar mot ett minus på nära 19 miljoner kronor, jämfört med budget.

Med ett positivt resultat på två miljoner och en måluppfyllelse på 84 procent klarade sig Kalmarsunds gymnasieförbund igenom 2017 utan större problem. Men nu tornar molnen upp sig vid horisonten.

– Antalet elever kommer att öka med 20 procent under de närmaste 10 åren, säger Carina Cerafiani, ekonomichef vid Kalmarsunds gymnasieförbund.

Det innebär trångboddhet och behov att nyanställa lärare. Enligt prognosen krävs cirka 100 nya pedagoger de närmsta åren.

Dessutom påverkas ekonomin när Migrationsverket skriver upp åldern hos asylsökanden och nyanlända. Gymnasieförbundet får bara bidrag för de som är mellan 16 och 19 år.

Under förra året var toppnoteringen 474 elever på introduktionsprogram. Nu är de 383.

– Det är en dagsaktuell siffra, som varierar hela tiden, och många delar kring språkintroduktionsprogrammen är inte säkert finansierade, säger Carina Cerafiani.

– Vi har en kostnad på 113 000 kronor per elev, och plötsligt kan vi få noll kronor.

Förra året innebar ändrade åldrar på elever ett tapp på fem miljoner kronor. Dessutom krävdes tillfälliga lokaler, något som drog upp kostnaderna.

När LNU flyttar blir flera lokaler lediga. Gymnasieförbundets styrelse är i första hand intresserade av Storken, som ligger mellan Jenny Nyströmsskolan och Lars Kagg.
Foto: Anders Johansson
När LNU flyttar blir flera lokaler lediga. Gymnasieförbundets styrelse är i första hand intresserade av Storken, som ligger mellan Jenny Nyströmsskolan och Lars Kagg.

Nu letar gymnasieförbundet efter bättre lösningar. Och redan 2020, när Linnéuniversitetets lokaler i det som kallas Storken, byggnaden mellan Jenny Nyströmsskolan och Lars Kagg, blir tillgängliga kan de bli aktuella för förbundet.

Exakt vilka utbildningar som ska hamna där är ännu inte klart. Men bara att ta över byggnaden kan kosta cirka åtta miljoner kronor.

Efter årets tre första månader räknar Carina Cerafiani med ett underskott för hela 2018 på nära 19 miljoner.

– Vi har varit medvetna om att vi har de ekonomiska problemen framför oss. Och därför har vi fört en dialog med medlemskommunerna.

Förra året fick Kalmarsunds gymnasieförbund 410 miljoner kronor i medlemsbidrag från de anslutna kommunerna. Störst del, nära 70 procent, betalades av kommunen med flest 16–19-åringar, Kalmar.

Dzenita Abaza, ordförande i Kalmarsunds gymnasieförbund.
Foto: Paul Madej
Dzenita Abaza, ordförande i Kalmarsunds gymnasieförbund.

Dzenita Abaza, som är ordförande i Kalmarsunds gymnasieförbund och kommunalråd i Kalmar kommun, som står för största delen av pengarna till förbundet, ser trots allt positivt på framtiden.

– Utmaningarna är många, vi behöver höjda medlemsbidrag för att klara framtiden.

– Det är spännande, vi har haft en god dialog med medlemskommunerna.