Gymnasietjejer fick jämställdhetspris

Kalmar Artikeln publicerades
Celina Olsson, Tilda Sandberg, Astrid Larsson, Tove Almroth och Elin Gripstrand (saknas på bilden) fick ta emot Kalmarsunds gymnasieförbunds jämställdhetspris av gymnasieförbundet ordförande Dzenita Abaza.
Celina Olsson, Tilda Sandberg, Astrid Larsson, Tove Almroth och Elin Gripstrand (saknas på bilden) fick ta emot Kalmarsunds gymnasieförbunds jämställdhetspris av gymnasieförbundet ordförande Dzenita Abaza.

De fem gymnasisterna Celina Olsson, Tilda Sandberg, Astrid Larsson, Tove Almroth och Elin Gripstrand får dela på Kalmarsunds gymnasieförbunds jämställdhetspris på 10 000 kronor.

Jämställdhetspriset delas ut för femte året och ska tilldelas en eller flera personer, medarbetare och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund, för att premiera goda insatser i förbundets verksamhet och som bidragit till en ökad jämställdhet eller som har arbetat för att motverka begränsade normer kring kön och genus.

Under ett möte med skolledningen överraskades eleverna på Stagneliusskolan av Kalmarsunds gymnasieförbunds ordförande Dzenita Abaza som kom dit för att dela ut jämställdhetspriset. Eleverna fick ta emot en prischeck på 10 000 kr och tilldelades blommor och diplom. Eleverna var väldigt överraskade och glada.

Fakta

Motivering

Tilda, Elin, Astrid, Celina och Tove har visat stort civilkurage genom att träda fram med sina personliga erfarenheter av trakasserier och utsatthet pga. att de är kvinnor. Trots att det är utsatt i sig att vara tonåring på en stor skola valde dessa elever att ta bladet från munnen och ställa upp i ett stort reportage i lokaltidningen och därmed utsätta sig för ännu mer trakasserier och kommentarer. Genom att dela med sig av sina upplevelser har de hjälpt andra elever i sin närhet att förstå hur allvarligt problemet är och att kampen för jämställdhet inte är över, utan att alla måste engagera sig. De har lyft fram frågan om jämställdhet på ett sätt som ungdomar kan relatera till. Deras mod och öppenhet har påverkat klassrumsmiljön och gjort det möjligt för lärare att prata jämställdhet på ett sätt som skiljer sig från tidigare år. Deras insats har därför haft påverkan på flera plan; den har påverkat eleverna, lärarna men också samhället i stort.

Visa mer...