Hadii flydde Kalmar och bor nu under en bro i Paris

Kalmar Artikeln publicerades
Hadii Moradii har själv dokumenterat lägret under en bro i Paris. Han längtar tillbaka till Sverige och Kalmar, men vågar inte återvända.
Foto: Privat
Hadii Moradii har själv dokumenterat lägret under en bro i Paris. Han längtar tillbaka till Sverige och Kalmar, men vågar inte återvända.

Han flydde från Kalmar och Sverige när det stod klart att han inte ansågs ha asylskäl utan skulle utvisas till Afghanistan. Hadii Moradii som konverterat från islam till kristendom under tiden i Sverige fruktade för sitt liv om han blev återsänd. Idag bor han under en bro i Paris.

– Jag har blivit hotad av personer som sagt att de ska döda mig för att jag är kristen. Jag är rädd, det är inte roligt att få mordhot, säger han till Östra Småland.

– Det har hänt att de som blivit kristna och lämnat islam har dödats. Inte en person utan flera. Min största rädsla är att någon ska döda mig en dag.

Östra Småland berättade om Hadii Moradii i december förra året. Han kom till Sverige i den stora flyktingvågen 2015. Han fick snabbt kontakt med kristendomen och konverterade.

Han har fått stöd och hjälp från församlingen Klippan i Rockneby. När hans ärende prövades i Migrationsdomstolen sade chefsrådmannen Fredrik Löndahl att hans uppfattning var att Hadii Moradii skulle få stanna i Sverige på grund av de hot han utsatts för på grund av att han konverterat. Rådmannens uppfattning var att Hadiis tro var genuin och äkta.

”Enligt min mening har A(Hadii Moradii) gjort sannolikt att han konverterat till kristendomen till följd av genuin och personlig övertygelse. Det finns ingen anledning till att anta att han inte skulle fortsätta att leva som en kristen vid ett återvändande.”

Men de tre nämndemännen hade en annan uppfattning. En av dem valdes in från Sverigedemokraterna förra mandatperioden och har på sin Facebooksida delat mängder av främlingsfientligt material.

När nämndemännen var överens om att gå mot domaren blev det också deras åsikt som blev domstolens beslut. Hadii skulle utvisas.

En ansökan om verkställighetshinder avslogs också, avvisningen till Afghanistan skulle verkställas.

Då valde Hadii att fly till Paris. Han sökte sig, som många andra, till de läger där tusentals flyktingar redan finns. Att söka hjälp av familjen i Afghanistan var inget alternativ.

Hans pappa har förskjutit honom sedan han berättat att han blivit kristen.

– Nu kan jag inte åka till mitt hemland, i deras tankar är jag "kafar" (smutsig) och den som är kafar i den islamska sharialagen kan vem som helst döda. Min pappa har tagit avstånd från mig på grund av att jag har konfirmerat mig och han säger: "du är inte min son längre och jag har begravt dig själv”.

– I islam är detta ”för mig är du redan död” ett uttryck för att det är tillåtet att döda. Så är det när man lämnar islam. Därför jag kan inte återvända till Afghanistan

Hjälporganisationer har ställt upp med tält för de flyktingar som bor under broarna.
Foto: Privat
Hjälporganisationer har ställt upp med tält för de flyktingar som bor under broarna.

Hjälporganisationer finns i lägren och har bistått med tält som bostad. Men det är kallt även i Paris under vintern och situationen är svår, säger Hadii. Han har varit sjuk.

– Jag lever under bron och det är väldigt svårt. Vi kan inte värma våra kroppar med nånting. Eftersom vi är väldigt många här finns inte tillräckligt med toaletter och ofta är vi utan någon mat. Det regnar ofta och många blir sjuka.

– Jag gråter och undrar varför detta hänt mig. Första dagarna här grät jag hela tiden. Ibland gör polisen razzia och de använder mycket våld. Min största oro är att bli tagen av polisen och skickad tillbaka till Sverige.

Det är dilemmat. Han älskar Sverige och vill gärna återvända en dag. Men just nu menar han att det kan vara förenat med livsfara.

– Om jag kommer till Sverige igen kanske man fängslar mig och skickar mig tillbaka till Afghanistan. Då kan mitt liv vara över.

Förhållandena i lägren är mycket svåra, säger Hadii Moradii.
Foto: Privat
Förhållandena i lägren är mycket svåra, säger Hadii Moradii.

Han är rädd. Även i lägret finns det personer som inte ser med blida ögon på dem som konverterat från islam.

Hadii säger att det känns som om han förlorat sitt liv. Han blev ett offer för byråkrati och han hoppas att myndigheterna ska vara mer uppmärksamma så att inte samma sak händer någon annan.

Han är fortfarande troende kristen och praktiserar sin tro när han har möjlighet.

– Jag vill umgås med kristna i en församling, men här är det väldigt svårt. Det är inte som i Sverige med församlingar som består av personer från olika nationer. Men svenska kyrkan finns här, de hjälper mig och jag är mycket tacksam.

– Jag tänker också på all kärlek jag fick från min församling i Sverige. En dag hoppas jag kunna återvända.