Häktet vill fimpa ciggen

Kalmar Artikeln publicerades
Fängelset i Kalmar, Kriminalvården
Foto: Mats Holmertz
Fängelset i Kalmar, Kriminalvården

I dag är det fritt fram att röka på anstalter och häkten runt om i Sverige på utomhusmiljöer. Men kriminalvårdens förslag om att införa ett rökförbud kan ändra läget.

Albert Gegaj kriminalvårdsinspektör på häktet i Kalmar förklarar att förslaget har lagts fram på grund av samhällsutvecklingen som sker där det även finns stöd i forskning som visar tydliga hälsorisker med rökning och passiv rökning.

– Samhället håller på att begränsa rökningen allt mer och kriminalvården vill avspegla sig i den utvecklingen, säger Albert Gegaj.

Andra orsaker som ligger bakom förslaget är bland annat säkerhetsaspekter, arbetsmiljöer och resursanvändning.

– Det går åt mycket tid åt att hantera rökning. Den tiden hade vi hellre velat lägga på klienterna och deras mående när de sitter frihetsberövande.

Hur har responsen varit från personal och de intagna?

– Det är svårt att svara på för det här är ett förslag som man har lämnat till regeringen. Jag tror inte att gemene man eller klient riktigt är informerade om att det här förslaget finns. Jag har inte hört någon respons för det, säger han.

Till personalen har det däremot utgått information om att man har lämnat in ett förslag. Albert Gegaj menar på att den den allmänna uppfattningen är positiv, men att det också finns personal som anser att man inte ska begränsa på det här sättet.

Personalen kommer fortfarande kunna gå utanför förbudsområdet och röka, är det kränkande mot de intagna?

– Detta är ett förslag och jag vet inte hur det kommer landa. Men under personalens lunchtid är de inte på arbetstid och om de väljer att gå ut utanför kriminalvårdens inhägnad och röka så kan inte arbetsgivaren har synpunkter på det. De får agera som vilken medborgare som helst i Sverige, säger han.