Hälsosamtal för 40, 50 och 60-åringar

Kalmar län ,
Majoriteten i Region Kalmar län ska införa hälsosamtal för länets 40, 50 och 60-åringar.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Majoriteten i Region Kalmar län ska införa hälsosamtal för länets 40, 50 och 60-åringar.

Region Kalmar län kommer från och med nästa år erbjuda alla länets 40, 50 och 60-åringar ett hälsosamtal. Detta hoppas länsunionen ska påverka folkhälsan positivt.

Enligt majoriteten i Region Kalmar län visar studier att nyttan med hälsosamtal är stor. Att det ett effektivt sätt att främja hälsa, upptäcka svåra sjukdomsförlopp i god tid och behandla kroniska sjukdomar på rätt sätt.

– Det här är en fantastisk satsning att få lansera. Vi vet vilken påverkan det här kommer att ha på folkhälsan och för den förebyggande vården, säger Yvonne Hagberg (S), vice ordförande i Beredningen för hälso- och sjukvård.

Totalt budgeteras 19 miljoner kronor de kommande tre åren för att införa hälsosamtalen stegvis i hela länet.

– Bland annat har dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar minskat bland de som deltar i hälsosamtal, jämfört med de som inte gör det. Det är en konkret effekt av hälsosamtalen på andra håll i landet som bidragit till en bättre folkhälsa, säger Pierre Edström (L), ordförande i Beredningen för hållbarhet och folkhälsa.