Han vill att kommunen rensar upp bland skyltarna

Kvarnholmen Artikeln publicerades
Carl Henrik Sölvinger (L) beskriver Kalmars 22 år gamla skyltprogram som ”mossigt”.
Foto: Mats Holmertz
Carl Henrik Sölvinger (L) beskriver Kalmars 22 år gamla skyltprogram som ”mossigt”.

Oppositionsrådet Carl Henrik Sölvinger (L) har försökt få majoriteten att intressera sig för Kvarnholmens skyltprogram.

– Jag vill ha nya tydliga regler och ett helhetstag ihop med uteserveringarna.

Redan för två år sedan tyckte Carl Henrik Sölvinger att skyltprogrammet behövde ses över. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfsson (S) svarade då att det inte fanns något uppdrag om att uppdatera skyltprogrammet, men att frågan ändå övervägdes i arbetet med nästa verksamhetsplan.

– Varje gång som jag har frågat så är svaret att det kommer snart, om ett halvår, säger Carl Henrik Sölvinger.

Ett uteserveringsprogram är däremot på gång.

– Det var uppe som information i kommunstyrelsens arbetsutskott innan sommaren.

Han hade önskat att skyltprogrammet sågs över på samma gång.

– Det berör samma område ur ett tillgänglighetsperspektiv och i många fall rör det samma näringsidkare. Saknas helhetssyn blir det ganska trångt i gatulivet, även om reglerna följs.

Carl Henrik Sölvinger beskriver skyltprogrammet från 1997 som daterat. Sedan det skrevs har både befolkning och besökare ökat. Stadsbilden har också ändrats med fler uteserveringar.

– Det har hänt mycket på över 20 år. Det har kommit nya sätt att skylta på som inte tas upp så programmet känns lite mossigt. Sedan det togs har tillgängligheten blivit viktigare.

Han tillägger att det är viktigt att nya regler tas fram i god tid till nästa säsong så att näringsidkare hinner få information och göra eventuella ändringar.