Cancersjukvården förstärks med 6,7 miljoner årligen

Kalmar län Artikeln publicerades
Det  ska utredas om kommande Region Kalmar län har behov av att investera i PET/CT, en röntgenmetod för att diagnosticera cancer.
Det ska utredas om kommande Region Kalmar län har behov av att investera i PET/CT, en röntgenmetod för att diagnosticera cancer.

Cancersjukvården i länet förstärks med 6,7 miljoner kronor årligen. Pengarna ska användas för att fortsätta utveckla arbetssättet med standardiserat vårdförlopp för cancerpatienter.

Regionstyrelsen antog vid sitt senaste sammanträde en handlingsplan för den fortsatta utvecklingen av cancervården i länet.

Bland det som lyfts fram är behovet av att öka effektiviteten, att införa patientkontrakt och kontaktsköterskor och utveckla uppföljning av cancer i barndomen. Vidare ska ett tätare samarbete med klinisk genetik i Linköping utvecklas för utredning av ärftliga sjukdomar/syndrom. Det sker genom att en tjänst som genetisk samordnare tillsätts på Länssjukhuset i Kalmar. Ett laboratorium för molekylärgenetik etableras vid Diagnostiskt centrum.

Det som ska utredas vidare är om landstinget, kommande Region Kalmar län, har behov av att investera i PET/CT, en röntgenmetod för att diagnosticera cancer och följa effekten av olika behandlingar. Också möjligheterna att få en mer jämlik palliativ vård i länet ska utredas.