Hansa väntas få bygga vid Folkets Park

Sandås Artikeln publicerades
Så här ser planerna ut i dagsläget. Nu ska en detaljplan göras ut.
Foto: Hansa Bygg
Så här ser planerna ut i dagsläget. Nu ska en detaljplan göras ut.

Nu föreslås Hansa Bygg få en markreservation för nya bostadskomplexen vid Folkets Park i Kalmar. Tidigare har planer för nytt äldreboende och ett tolvvåningshus presenterats, nu är det bostäder som gäller. Ett 60-tal lutar det åt.

Det har gått några år sedan LW Fastigheter presenterade en skiss på nya hus vid parkeringen mellan Folkets Park och nuvarande Kajalen.

Det var i efterspelet efter att många gått man ur huse mot planerna på att bebygga Folkets Park-området, som byggplanerna flyttades ett stenkast bort, på andra sidan Falkenbergsvägen.

Under våren 2013 gick kommunen ut med en öppen förfrågan för att få idéer. Skanska och LW fastigheter föreslog nya bostäder, ett tredje förslag var att bevara området. Det sistnämnda förkastade kommunen, med motiveringen att förslaget "saknade finansiering".

De här skisserna presenterades 2015. Nu är äldreboendet skrotat och husen väntas bli mer jämnhöga.
De här skisserna presenterades 2015. Nu är äldreboendet skrotat och husen väntas bli mer jämnhöga.

Det presenterades 2015 skisser på 40 lägenheter i ett äldreboende, ett tolvvåningshus med 50 lägenheter och ett sexvåningshus med 30 lägenheter. Totalt alltså 120 bostäder, ett förslag signerat LW Fastigheter.

I mars 2016 hölls ett informationsmöte för grannarna, och då var budet från kommunen att i slutet av 2017 eller börjar av 2018 planeras ett nytt bygge med både vård- och omsorgsboende och vanliga lägenheter stå klart intill Folkets Park.

Efter mycket diskussioner hade kommunen kommit fram till att Folkets Park ska bevaras, eventuell kommer huvudbyggnaden att rivas för att den är i för dåligt skick.

– Upphandlingen startar nu i mars och vi tar in anbud till i juni. Någon gång första kvartalet 2017 ska ett bygge kunna påbörjas, sa stadsarkitekten Björn Strimfors när han 2016 besökte Falkenbergsskolan och berättade om planerna för grannarna.

Eftersom det inte var klart vem som ska bygga så inte detaljerna klara, men Strimfors menade att det ska bli en kombination av vård- och omsorgsboende och vanliga lägenheter.

För att lösa parkeringsfrågan är det troligt att det blir garage under huset.

– Jag ska inte ljuga utan det kommer att bli ett högt hus, sa Björn Strimfors som också lovade ta med sig frågan om trafiken i korsningen Stensbergsvägen/Bragegatan in i detaljplanarbetet.

Omsorgsboendena Liljan och Ståthållaren, som då tillsammans hade 34 platser ska ersättas med det nya boendet som ska ha 48 lägenheter på minst 32 kvadratmeter, förklarade Strimfors.

Sedan dess har det planerats och skissats, och under tisdagen kommer kommunstyrelsens planutskott att besluta om huruvida Hansa Bygg, som efter att upphandlingskraven gjordes om också fick bygga grannhuset Kajalen, kommer att få markreservation för området.

LW Fastigheter arbetar i stället med gräsplätten på andra sidan gatan, nära de nybyggda svarta husen. Där har grannarna oroat sig för insyn, om de ska få ett 16 meter högt hus som granne.

På de 5 000 kvadratmeterna mark lutar det nu åt att det blir åttavåningshus med omkring 60 lägenheter, men inget är glasklart.

Enligt Kalmar kommun har Hansa bygg och kommun utrett möjligheten att bygga ett omsorgsboende på platsen, men att det inte ansågs lämpligt. Men nu ska någon form av bostäder i flerfamiljshus byggas. En detaljplan måste fram, och det föreslås att Hansa får till april på sig att utreda bebyggelse på platsen.

Efter detta planerar kommunledningskontoret att markreservationen ska ersättas med ett markanvisningsavtal som reglerar tid- plan, markpris, fördelning av kostnader och liknande.