Här är planerna för Tallhagsskolan

Kalmar Artikeln publicerades

– Man får aldrig mer en sån här chans, att lägga allt till rätta som man drömt om. Det är underbart, sa Andreas Hjortenkrans, rektor för Vasa skolområde när planerna för Tallhagsskolan presenterades.

Lika entusiastisk är Lasse Johansson, ordförande i barn och ungdomsnämnden:

– Äntligen är vi framme. Det blir en supermodern integrerad skola med en fantastisk skolmiljö utan att vi slösar på skattebetalarnas pengar.

När beslutet togs om Tallhagsskolan av kommunfullmäktige för ganska exakt två år sedan var det många föräldrar som var kritiska.

– Men sedan har vi har haft en jättebra dialog. Det var många som var oroliga för trafiksituationen, men det görs massor av åtgärder och jag känner mig lugn, säger Andreas Hjortenkrans.

För 150 miljoner kronor, ungefär, ska Linnéuniversitetets nuvarande lokaler vid Brofästet byggas om. Hösten 2020 ska den nya skolan vara klar, skolan som är tre i en: högstadium, mellanstadium samt särskola, totalt ungefär 750 elever. Till det kommer en förskola med åtta avdelningar.

Bakgrunden till beslutet är dels ökade elevkullar, dels att Linnéuniversitetet lämnar sina lokaler i gamla Teleskolan när de nya lokalerna i hamnen är klara.

– På tio år kommer det att finnas 1550 fler elever i Kalmar kommun. Kalmarsundsskolan, Vasaskolan och Lindöskolan är fulla, särskolan har dåliga lokaler, och det finns ett stort behov att bygga ut förskolan. Att bygga nytt skulle vara svårt och dyrt, säger Lasse Johansson.

Högstadiet ska heta Tallhagsskolan, mellanstadiet Lindöskolan och särskolan Gröndalsskolan.

Det finns beräkningar på att det skulle kosta 470 miljoner kronor att bygga nytt, och 150 miljoner att bygga om.

Särskolans rektor Susanne Lind är nöjd. Hon har väntat länge på ändamålsenliga lokaler.

– Hur länge? Det har jag tappat räkningen på! Det är många år, men vi har en uthållig personal. Hittills har vi haft dåligt anpassade lokaler, och för varje ny elev har det blivit ett ombyggnadsprojekt.

Det blir både grundsärskola och träningsskola.

– En del elever i träningsskolan har stora behov, de ska sondmatas och medicineras. En del i särskolan går ut med betyg i vissa ämnen från grundskolan. Vi ska möta hela spridningen. Vi har hög ambitionsnivå att eleverna ska vara nära grundskolans elever och att det ska vara möjligt att samverka.

Hon berömmer arkitekterna som varit lyhörda och tålmodiga.

– Vi bygger stabilt och hållbart.

Andres Hjortenkrans beskriver konceptet skola i skolan, där mellanstadiet och högstadiet delas upp i ”tårtbitar” och eleverna rör sig i sin egen tårtbit. Tårtbitarna är i tre våningar.

– Längst ner ska man göra det kreativa, ovanför är de teoretiska ämnena, och längst upp bibliotek, elevhälsa och arbetsplatser. Jag tror otroligt mycket på att man ska kunna samarbeta mellan ämnena.

I klassrummen skapas utrymme för enskilt arbete, och det blir grupprum i direkt anslutning till klassrummen

Förutom tårtbitarna finns gemensamma ytor, som matsal och kafeteria. I planen ingår också sporthall, skolgård och skolskog.

Skolan, eller skolorna, blir granne med Gröndal, och från idrottens sida, Kalmar FF och IFK Kalmar önskar man ett nära samarbete, kanske enligt konceptet Fotboll i skolan, som redan finns på flera ställen i landet.

– En unik chans att samarbeta, sa Lasse Johansson, som själv har ett förflutet som fotbollsspelare på elitnivå.

– Vi vill ha fler unga i föreningslivet, och mer idrott i skolan, säger Jens Nilsson,Kalmar FF.

– Vi tappar mycket flickor, konstaterar Jonas Walfridsson, IFK Kalmar.

Förslaget till detaljplan fick många synpunkter, främst om trafiksäkerhet och buller.

– Det har gjorts rätt mycket förändringar, säger Mattias Adolfson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Bland annat blir det ingen infart från Rådmansgatan. Det blir en bom, och trafik enbart för de boende – och en och annan spelarbuss till Gröndal. På andra sidan Ängöleden blir det parkering.

– Dessutom görs en del bullerdämpande åtgärder.

17 åtgärder ska göras för säkrare skolväg, det är nya gång- och cykelbanor, belysning och skyltning och upphöjda övergångsställen. Kalmar kommun har fått statsbidrag som kommer att täcka ungefär hälften av kostnaderna.

Tanken är att detaljplanen ska kunna antas av kommunfullmäktige i oktober och vinna laga kraft i december.

Det låter som ett tajt tidsschema?

– Mycket av arbetena inomhus kan göras utan detaljplan, säger Mattias Adolfson.

Lasse Johansson, ordförande i barn- och ungdomsnämnden visar planerna för Tallhagsskolan och Gröndalsskolan för särskolans rektor Susanne Lind och Tallhagsskolans blivande rektor Andreas Hjortkrants.
Foto: Karin Asmundsson
Lasse Johansson, ordförande i barn- och ungdomsnämnden visar planerna för Tallhagsskolan och Gröndalsskolan för särskolans rektor Susanne Lind och Tallhagsskolans blivande rektor Andreas Hjortkrants.