Här kan valet avgöras

Kalmar län Artikeln publicerades
Mikaela Falkestad och Robin Lisseberg (t.v) räknar röster med Kerstin Lind Andreasson och Nadja Ruthström.
Foto: Anton Hansson
Mikaela Falkestad och Robin Lisseberg (t.v) räknar röster med Kerstin Lind Andreasson och Nadja Ruthström.

Rösträkningen under valnatten ger en fingervisning om hur valet gick. Men rösträkningen pågår fortfarande och med ett oerhört jämnt val kan det vara här valet avgörs.

I länsstyrelsens källarlokal i centrala Kalmar sitter ett 40-tal människor uppdelade i små grupper. Några räknar röster, några sorterar genomskinliga plastkassar som inkommit från länets olika delar och några rapporterar in resultaten. Dessa människor utgör den svenska demokratins yttersta garant.

– Många undrar varför allt fortfarande görs för hand och inte digitalt. Men vi har ett robust, transparent system som jag tycker vi ska värna om. Det är i stort sett omöjligt att påverka valresultatet med vårt nuvarande system, säger Christina Karlberg, kommunikationschef på Länsstyrelsen i Kalmar.

Rösträknarna i källarlokalen är huvudsakligen externt anställda av länsstyrelsen. För att vara rösträknare krävs att du är myndig svensk medborgare. Det genomförs kontroller av belastningsregister och säkerhetssamtal innan anställning.

Robin Lisseberg och Mikaela Falkestad sitter i ett hörn och räknar personröster. Han har varit med förr men för henne är det första gången.

Robin Lisseberg har tidigare arbetat på länsstyrelsen och har varit rösträknare fyra gånger tidigare. För Mikaela Falkestad är det första gången.
Foto: Anton Hansson
Robin Lisseberg har tidigare arbetat på länsstyrelsen och har varit rösträknare fyra gånger tidigare. För Mikaela Falkestad är det första gången.

– Han är veteran, jag är nybörjare. Jag känner en som jobbar på länsstyrelsen som tipsade mig om detta. Jag tycker det är spännande att engagera sig mer än att rösta och att det är viktigt med demokrati, säger Mikaela Falkestad.

Trots att arbetet i allt väsentligt kanske är det viktigaste som sker i landet just nu, är stämningen i lokalen tämligen stressfri.

– Det viktigaste är att det blir rätt, inte att det går fort, förtydligar Christina Karlberg.

Christina Karlberg, kommunikationschef på Länsstyrelsen i Kalmar, visar ett par lådor med röster som kommit in från Mönsterås och Emmaboda.
Foto: Anton Hansson
Christina Karlberg, kommunikationschef på Länsstyrelsen i Kalmar, visar ett par lådor med röster som kommit in från Mönsterås och Emmaboda.

Det kontrollräknas. Delas upp i kryssade och icke kryssade valsedlar. Ogiltigförklarade röster kontrolleras.

Ett specifikt exempel är dubbla valsedlar, som ibland smyger sig ner i röstkuverten. Under valnatten ogiltigförklaras alla dubbla röster eftersom ett resultat behöver presenteras. Men under den pågående rösträkningen kontrolleras dessa; ifall två valsedlar på samma parti ligger i ett röstkuvert räknas rösten. Är det två olika partier är den ogiltig. Därutöver pågår räkningen av sent inkomna förtidsröster och utlandsröster.

Det som räknas först är riksdagsrösterna. Dessa ska vara färdigräknade på onsdag kväll. Därefter räknas allt annat. Alla valets röster beräknas vara klara på onsdag nästkommande vecka.

– Jag har varit med om att resultatet slagit över på onsdagsräkningen. Det kan bli så igen i detta valet i och med att det är så pass jämnt, säger Christina Karlberg.

Fakta

Det händer nu

Som det ser ut just nu får inget av blocken egen majoritet. Enligt det preliminära valresultatet får de rödgröna 144 mandat och Alliansen 143. Ett slutgiltigt valresultat väntas först på onsdag när utlandsrösterna och sena förtidsröster har räknats. 1979 avgjorde utlandsrösterna till de borgerligas fördel.

Den 25 september öppnar riksdagen och då ska även en ny talman utses. Riksdagens ledamöter kommer att välja talman och vice talmän för perioden 2018–2022. Praxis har sedan 1982 varit att talmannen väljs från det största partiet i den grupp av partier som har en majoritet.

Talmannen är den som lägger fram ett förslag på vem som ska bli statsminister och om Löfven sitter kvar kommer en statsministeromröstning att äga rum. Alliansen har gått ut med att man kommer att rösta emot Löfven som statsminister.

Regeringen måste presentera sin budget för riksdagen senast den 15 november. En budget behöver inte få en majoritet av rösterna i riksdagen, men den måste bli störst för att inte kunna utmanas av oppositionens budget. Sverigedemokraterna valde att inte stödja den rödgröna budgeten 2014, vilket ledde till regeringskris och hot om extra val. I samband med det uppstod decemberöverenskommelsen (DÖ), som skulle underlätta för en minoritetsregering att regera. Överenskommelsen blev dock inte långvarig och föll i oktober 2015.

Om det är så att statsministern inte får igenom sin budget kan man utlysa nyval, men det kan göras först tre månader efter riksdagens öppnande. Valet måste sedan äga rum inom tre månader från det att statsministern utlyst valet. Att ett nyval sker i Sverige är väldigt ovanligt, senast det hände var 1958.

Källa: TT

Visa mer...

Fakta

Sena röster

Valet är över, men rösträkningen pågår fortfarande. I nuläget skiljer det bara 28 000 röster mellan blocken, varför de cirka 200 000 röster som återstår att räkna kan förändra valresultatet.

Bland de röster som ännu inte räknats finns dels utlandsröster, som förra valet var cirka 70 000, dels förtidsröster. Tillsammans blir det cirka 200 000 röster. Först tidigast på fredag finns ett slutgiltigt valresultat för val till riksdagen, enligt Valmyndigheten.

I förra valet var de tillkommande så kallade onsdagsrösterna 192 047 stycken till antalet. Då innebar dessa röster att Moderaterna och Miljöpartiet ökade med en tiondels procentenhet vardera, medan Socialdemokraterna tappade två tiondels procentenheter. För övriga partier blev det ingen skillnad alls.

I årets val, däremot, kan dessa röster avgöra valet. Framför allt för att erfarenheten säger att de borgerliga partierna dominerar bland utlandsrösterna. Någon liknande tendens finns dock inte bland förtidsrösterna, som alltså utgör en majoritet av de tillkommande onsdagsrösterna.

Om de tillkommande rösterna avgör majoriteten är det i så fall inte första gången. Under valkvällen 1979 visade siffrorna på en knapp seger för det socialistiska blocket i Riksdagen. Socialdemokraternas ledare Olof Palme visste dock att det fanns fler röster kvar att räkna, varpå han utbrast:

"Skatteschweizarna avgör valet!"

Så blev också fallet. När onsdagsrösterna hade räknats skiftade riksdagsmajoriteten över i en borgerlig övervikt. Endast 8 404 röster skilde de politiska blocken åt.

Källa: TT

Visa mer...