Här separerar flest föräldrar i Kalmar län

Kalmar län Artikeln publicerades
Högsby kommun är den kommun i Kalmar län som hade högst andel hemmaboende barn i åldrarna 0-17 år var föräldrar separerade under 2017.
Foto: Gustav Backlund
Högsby kommun är den kommun i Kalmar län som hade högst andel hemmaboende barn i åldrarna 0-17 år var föräldrar separerade under 2017.

Föräldrar till 1 721 barn i Kalmar län separerade under 2017. I en kommun i länet är separationsgraden betydligt högre än i övriga kommuner.

Totalt i Sverige fick 61 800 barn i åldrarna 0-17 år se sina föräldrar separera under förra året. Högst andel barn var det i Skinnskatteberg, 7,8 procent, och längst i Habo, 1,2 procent.

– Det som är svårast för barnen är föräldrars konflikter, om det finns sådana, säger Marie Angsell, sakkunnig socionom på Bris till Nyhetsbyrån Siren.

I Kalmar län toppas separationslistan av Högsby där 5,3 procent av barnen fick se sina föräldrar separera förra året. Lägst siffra har Mörbylånga, 2,8 procent.

Enligt Angsell blir separationen som svårast för barnen om föräldrarna bråkar mycket, att barnen vet att de inte tycker om varandra eller att kommunikationen måste gå genom barnen.

– Det är också en strategi som vi ser att många barn har för att dämpa konflikten mellan föräldrarna, eftersom den är så plågsam. Barnet tar frivilligt på sig rollen som budbärare, men det tar såklart mycket kraft av ett barn.

Totalt sett har antalet barn som upplever en separation mellan föräldrarna ökat sedan 2015, men andelen barn har legat konstant.

– Perioden efter separationen är de vuxna väldigt upptagna med den, både känslomässigt och praktiskt och kanske orienterade mot något nytt. När föräldrar är så upptagna av andra saker än barnet, får det ofta konsekvenser.

– Den känsla som de allra flesta barn, som kontaktar oss om skilsmässa, har gemensamt är en känsla av ensamhet, att vara lämnad en period med sina tankar och känslor, säger Marie Angsell.

Bland vuxna som kontaktar Bris är separation ett av de vanligaste ämnena.

Rikssnittet i Sverige låg på 3,7 procent 2017. Statistiken gäller hemmaboende barn och unga i åldern 0-17 år. Snittet i Kalmar län låg något lägre, på 3,6 procent.