Helt ny stadsdel när Norden flyttar

Sandås Artikeln publicerades
Fastigheten med Nordens fabrik i Kalmar säljs till ett investmentbolag.
Foto: Malin Gustavsson
Fastigheten med Nordens fabrik i Kalmar säljs till ett investmentbolag.

Ett investmentbolag i Limhamn köper Nordenfastigheten i Kalmar. Ambitionen är att bygga en helt ny stadsdel när industriverksamheten som idag finns i lokalerna flyttar till Snurrom.

Fastigheten ägs idag av Incita Fastigheter AB. Den största hyresgästen är Norden Machinery AB, en världsledande tillverkare av tubpåfyllningsmaskiner med Kalmar som huvudkontor.

Norden kommer 2021-2022 flytta till nya, större och mer ändamålsenliga lokaler vid Snurrom.

De stora lokalerna kommer då att stå tomma. Hela fastigheten är 45 279 kvadratmeter och den uthyrningsbara arena 26 500 kvadratmeter.

Totalt finns åtta hyresgäster i fastigheten, men Norden är i särklass störst.

SIG Invest är ett relativt nystartat bolag, som arbetar med fastighetsförvaltning. Företaget startade 2014 och omsatte förra året närmare 50 miljoner kronor.

Köpeskillingen för den ny aktuella fastigheten, som heter Palmen 6, är 121 miljoner kronor. Med ett tillägg på 25 miljoner kronor i samband med att ett förslag till detaljplan vinner laga kraft.

– Detta förvärv innebär ett förbättrat förvaltningsresultat samt att vårt fastighetsbestånd växer ytterligare. Vi tar med denna affär steget in i Kalmar, som är en attraktiv och intressant stad, med för oss intressant utvecklingspotential. Det säger Dan Astrén, som är verkställande direktör för SIG Invest.

Han säger att kommunledningen i Kalmar varit mycket angelägen och uttryckt en önskan om att bostäder ska uppföras på den centrala marken. Därför kommer detaljplanearbete att inledas och planen är att det ska finnas en färdig detaljplan för bostäder när Norden flyttar ut.

Det diskuteras en bebyggelse med i genomsnitt sex våningar. Men SIG Invest betonar att detta ännu är i ett tidigt stadium.

Idag äger bolaget 18 fastigheter, till ett marknadsvärde om 620 miljoner kronor. Huvuddelen ligger i Malmö och Skåne.