Hög kvalitet på lärarutbildningar

Kalmar/Växjö Artikeln publicerades
Linnéuniversitetets, LNU:s,  lärarutbildning håller hög kvalitet. Det anser Universitetskanslerämbetet.
Foto: Kallestad
Linnéuniversitetets, LNU:s, lärarutbildning håller hög kvalitet. Det anser Universitetskanslerämbetet.

På tisdagen offentliggjorde Universitetskanslerämbetet, UKÄ, sina beslut rörande examenstillstånd för förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammets tre inriktningar.

Stefan Lund är dekan för nämnden för lärarutbildning.

– De konstaterar att Linnéuniversitetets lärarutbildning håller hög kvalitet, och det är vi glada för! De visar också på flera goda exempel på utbildningens genomförande och hur vi organiserar av vårt arbete för utbildningskvalitet, säger Stefan Lund.

Varje program/inriktning bedöms utifrån 13 bedömningsgrunder inom områdena Förutsättningar och Utformning, genomförande och resultat (sex examensmål; jämställdhet; uppföljning, åtgärder och återkoppling) Studentperspektiv och Arbetsliv och samverkan.

– Både förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktningarna fritidshem och 4-6 bedöms hålla hög kvalitet inom samtliga av dessa områden!

– Detta är ett kvitto på att Linnéuniversitetets lärarutbildning rustar studenter för att verka i svensk förskola och skola.

Inriktningen F-3 (för arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3) håller hög kvalitet i 11 av de 13 bedömningsgrunderna där UKÄ uppmärksammar brister i två av examensmålen som behöver följas upp. Där ser de förbättringsmöjligheter för studenterna. Till exempel att studenterna i ökad grad ska tillgodogöra sig forskning samt tränas att skriva och sammanställa rapporter som förberedelse för det självständiga arbetet.