Hög patientsäkerhet i landstinget

Kalmar län Artikeln publicerades

Landstinget i Kalmar län har hög patientsäkerheten, enligt en granskning SKL, Sveriges kommuner och landsting, gjort av skador i vården.

Patientsäkerheten är hög i landstinget, enligt en ny rapport.
Foto: Tomas Löwemo
Patientsäkerheten är hög i landstinget, enligt en ny rapport.

3 400 journaler har granskats i länet. Antalet undvikbara skador har närmast halverats under mellan 2013 och 2017, från 5,8 procent per vårdtillfälle 2013 till 3,2 procent 2017.

Det är den näst lägsta siffran i landet.

Antalet utlokaliserade patienter, alltså patienter som på grund av brist på vårdplats flyttas till en klinik/avdelning som normalt inte tar emot denna typ av patienter, har blivit fler. Landstinget i Kalmar län hade 2017 2,6 procent utlokaliserade patienter.

I begreppet vårdskada ingår bland annat vårdrelaterade infektioner, kirurgiska skador, trycksår och fallskada.