Hög sysselsättningsgrad fortsätter öka – Länet femma i landet

Kalmar län Artikeln publicerades

Sverige har den högsta sysselsättningsgraden i EU, och Kalmar län ligger strax över rikssnittet. Det visar den senaste Arbetslöshetsrapporten från Akademikernas a-kassa.

STOCKHOLM 2016-04-15 Arbetslös söker jobb vid dator på Arbetsförmedlingen.Foto: Jessica Gow / TT / Kod 10070
Foto: Jessica Gow/TT
STOCKHOLM 2016-04-15 Arbetslös söker jobb vid dator på Arbetsförmedlingen.Foto: Jessica Gow / TT / Kod 10070

Rapporten, som publiceras årligen, sammanfattar läget på arbetsmarknaden. Och det är en hyfsat ljust bild som målas upp.

Under förra året var 4,8 miljoner av alla svenskar mellan 20 och 64 år i sysselsättning. Det motsvarar 82,6 procent, den högsta siffran i EU, och det med marginal.

Tyvärr släpar redovisningen från våra europeiska grannar efter något, så rapporten jämfört siffrorna för 2017. Då var sysselsättningsgraden något lägre i Sverige, 81,8 procent. Men för tvåan, Tyskland, var den 79,2 procent.

Kalmar län ligger med 82,7 procent strax över rikssnittet. Det placerar länet på en femte plats, efter ettan Jönköpings län med 85,9 procent, samt Stockholm, Halland, Jämtland och Norrbotten.

Räknat i personer var 109 000 länsinvånare sysselsatta under 2018. Sett till män och kvinnor var nästan lika stor andel av könen ute på arbetsmarknaden, 82,5 procent för kvinnor och 82,9 för männen.

Men sysselsättning är bara ett sätt att räkna. Under förra året var 290 000 personer i åldern 20–64 år arbetslösa. Det motsvarar 5,7 procent av arbetskraften.

Högst är arbetslösheten i grannlänet Blekinge, 8,0 procent. I Kalmar län ligger siffran på 5,2 procent, en bit under rikssnittet på 5,7 procent. Därmed är länet på 11 plats. Bäst är Gotland med 3,9 procent.

Eftersom Arbetslöshetsrapporten ges ut av en av landets a-kassor finns där även statistik kring ersättning. Under förra året fick 224 000 personer någon gång a-kassa, och totalt betalades 12,8 miljarder ut.

Av de som var inskrivna på Arbetsförmedlingen fick 40 procent ersättning från a-kassan. En uppgång från 38 procent året innan.

För tio år sedan var det 56 procent, och om en backar till 2005 var det 72 procent. Nedgången förklaras med ändrade regler och andra grupper som är arbetslösa.

Kalmar län tillhör de delar av landet där färst frå a-kassa. Med 36 procent ligger vi lika med Jönköpings och Västerbottens län, Strax över Kronobergs och Uppsala län på 33 procent.

Här, och i Kronoberg, är de som är arbetslösa också sämst på att vara med i en a-kassa. Bara 46 procent, att jämföra med Norrbottens 64 procent.

 

Fakta – A-kassor

I Sverige finns 26 arbetslöshetskassor med sammanlagt 3,6 miljoner medlemmar.

A-kassorna är partipolitiskt obundna organisationer som försäkrar sina medlemmar mot inkomstbortfall vid ofrivillig arbetslöshet och hjälper dem att få sin ersättning när de blir arbetslösa.

Störst är Akademikernas a-kassa med drygt 700 000 medlemmar. Tvåa är Unionens med drygt 620 000.

Källa: Arbetsloshetsrapporten.se