"Höghastighetståg kräver investeringar utanför storstäderna”

Kalmar Artikeln publicerades
Det japanska höghastighetståget Shinkansen startade redan 1964 och är, inte minst på grund av den stora säkerheten, en förebild för många som vill starta höghastighetsbanor.
Foto: Shizuo Kambayashi
Det japanska höghastighetståget Shinkansen startade redan 1964 och är, inte minst på grund av den stora säkerheten, en förebild för många som vill starta höghastighetsbanor.

Regeringen berättade på tisdagen att man vill gå vidare med höghastighetstågen och skapa en bred politisk uppgörelse. Senast 2045 ska de nya stambanorna vara klara. Projektet beräknas kosta drygt 200 miljarder.

Kommunalrådet Johan Persson (S) i Kalmar har tidigare slagits dels för att en eventuell höghastighetsbana skulle få en mer ostlig sträckning än den som föreslås. Nu stannar det nya tåget inte alls i Växjö, enligt utredarnas förslag. Dels har han varnat för att satsningen på hundratals miljarder skulle kunna göra så att angelägna infrastrukturprojekt i sydost skjuts på framtiden.

Han menar emellertid att politisk enighet om så stora projekt är positivt.

– Det är bra om det blir en långsiktig och bred uppgörelse om detta. En sådan förutsätter emellertid ett rejält paket för infrastruktur för områden som ligger utanför storstäderna.

– Det handlar om hela sydost och området norr om Stockholm. Har man inte med det perspektivet så kommer det att bli stora protester och risk för undanträngningseffekter.

Johan Persson har tillsammans med sina kommunalrådskollegor i Växjö och Karlskrona slagits för att den nya stambanan för höghastighetstågen skulle stanna i Växjö. I februari stod det emellertid klart att Jönköping stod som den stora vinnaren, när utredarna föreslog en dragning längre västerut. Jönköping och Värnamo för att senare gå vidare till Hässleholm och Lund Malmö är utredarnas tanke.

Kalmar hamnar därmed i ännu högre grad i infrastrukturskugga än idag. Kommunalråden i Kalmar och Växjö har istället fokus på järnvägen mellan de båda universitetsorterna. Johan Persson har talat om behovet av ett Sydostpaket.

Enligt beskedet på tisdagen ska regeringen bjuda in Vänsterpartiet och Allianspartierna till överläggningar om höghastighetssatsningen.

Det har funnits en strid i regeringen, bland annat om finansieringen. Miljöpartiet har velat att hela projektet skulle lånefinansieras, för att arbetet skulle gå snabbt.

Socialdemokraterna har sagt nej till lån och velat ha en finansiering genom anslag. Nu kompromissar regeringspartierna och tiden för färdigställande skjuts fram från 2035 till 2045, dessutom prutar man på det ursprungliga kostnadstaket som låg på 230 miljarder. Exakt hur finansieringen ska gå till är emellertid inte klart.

Bland övriga riksdagspartier är centern positiv, Moderaterna och Liberalerna säger nej. Kristdemokraterna, med politiskt stöd hos den riktiga vinnarkommunen, Jönköping är positiva.

Sverigedemokraterna har i debattartiklar förklarat att man säger nej.

Läs mer:

Inte så stor nytta av höghastighetstågen

Åkesson synar kinakortet

Företag kräver snabba tåg

Åkesson fick rätt om Kinatåg

Höghastighetsjärnväg får stort stöd

Kalmarföretagare kraftsamlar

Mobilisering för östlig dragning