Högt intresse för solcellsanläggningar

Kalmar Artikeln publicerades
Solcellsanläggningarna ökar i Kalmar .  Installerad effekt per invånare är  63,6 W per person, jämfört med rikssnittets 40,3 W.
Solcellsanläggningarna ökar i Kalmar . Installerad effekt per invånare är 63,6 W per person, jämfört med rikssnittets 40,3 W.

Solcellsanläggningarna ökar i Kalmar – men kommunen tappar ändå tre placeringar i solcellstoppen, till 69 från plats 66.

Svensk Solenergi rankar årligen Sveriges 290 kommuner utifrån installation av solceller i relation till antalet invånare i ”Solcellstoppen”. Kalmar kommun hamnar för 2018 på plats 69, och tappar tre platser jämfört med förra året. Heby kommun har mest installerad effekt per invånare, 205 W. Rikssnittet ligger på 40,3 W, medan Kalmar ligger klart högre på 63,6 W per person.

– Intresset för att installera solceller bara ökar i Sverige. De vanligaste skälen är att långsiktigt sänka sina energikostnader samt en vilja att bidra till förnybar elproduktion i Sverige för att tackla klimatförändringar, säger Johan Lindahl, talesperson för branschorganisationen Svensk Solenergi i ett pressmeddelande.

Under bara 2018 installerades det 10 200 nya solcellsanläggningar i Sverige, vilket ledde till att det vid årsskiftet fanns totalt 25 500 anläggningar. Av dessa fanns vid årsskiftet 160 stycken i Kalmar kommun.

Genomsnittskostnaden för att installera ett eget solcellssystem på taket har sjunkit med 75 procent mellan 2010 och 2018. En solcellsanläggning på 1 000 W (1 kilowatt) tar upp en yta på ungefär sju kvadratmeter och producerar i Sverige ungefär 900–1000 kilowattimmar per år, om den är bra placerad.

Under 2018 ökade solcellskapaciteten i Sverige med 78 procent. I Kalmar ökade den med 72 procent, från 2 502 kilowatt i slutet av 2017 till 4 296 kilowatt i slutet av 2018. Solcellerna i Kalmar producerar ungefär lika mycket hushållsel som används i 816 genomsnittliga villor.

Solcellstoppen baseras på siffror från SCB med kompletterande underlag ifrån elcertifikatsystemet för de kommuner som sekretessbelagts hos SCB.