Höjda anslag ger nära tolv miljoner till kulturmiljövården i Kalmar län

Kalmar län Artikeln publicerades

Riksantikvarieämbetet har fördelat 2019 års anslag för bidrag till kulturmiljövård. 249 miljoner kronor fördelas till länsstyrelserna. Kalmar län har fått knappt 12 miljoner kronor, vilket är en ökning på över en miljon jämfört med 2018.

Totalt innebär anslaget 13 miljoner mer till länsstyrelserna jämfört med 2018. Det beror bland annat på att det fleråriga programmet Digital Arkeologisk Process (DAP) går i mål och att medel frigörs som nu kan riktas till länen direkt.

– Det är glädjande att vi för andra året i rad fått möjlighet att ge en ekonomisk förstärkning till kulturmiljövården i landet. Behoven är stora och efterfrågan på medel är mycket hög, inte minst i lands- och glesbygd. Målet är att bättre kunna bevara en mångfald av kulturmiljöer i hela landet. Samtidigt ser vi att bidraget även har positiva effekter för regional utveckling, sysselsättning och tillväxt, säger riksantikvarie Lars Amréus i ett pressmeddelande.

Kalmar län har fått ett bidrag på 11 912 102 kronor. Det är en ökning med omkring 1 151 000 kronor jämfört med 2018. Bidraget ska fördelas mellan vård av värdefull bebyggelse, ruiner, fornlämningar och kulturlandskap, kunskapsuppbyggnad, kommunala kulturmiljöprogram, information och tillgängliggörande.

Hur fördelningen exakt kommer se ut i Kalmar län är ännu oklart.

”Det tar minst två veckor till innan vi är klara med förslag till fördelning”, skriver länsantikvarie och enhetschef på Kulturmiljöenheten Birgitta Eriksson i ett mejl.

Cirka 20 miljoner kronor fördelas inte till länsstyrelserna. De reserveras istället till förvaltningen av världsarvet Laponia (två miljoner kronor) konservering av fornfynd (två miljoner kronor), fyndinlösen (en miljon kronor) och intrångsersättning för kulturreservat och byggnadsminnesförklaringar (två miljoner kronor).