Holmberg (S) om tomma lokaler för 4,8 miljoner: ”Pressen var så stor”

Kalmar Artikeln publicerades
Roger Holmberg (S) socialnämndens ordförande i Kalmar menar att det inte fanns något val annat än att snabbt ordna fram lokaler när det kom mängder med ensamkommande till Kalmar.
Foto: Lotta Zaar
Roger Holmberg (S) socialnämndens ordförande i Kalmar menar att det inte fanns något val annat än att snabbt ordna fram lokaler när det kom mängder med ensamkommande till Kalmar.

Socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) ångrar inte att man skrev mycket långa kontrakt på boenden till ensamkommande som inte längre används. ”Vi hade inte kunnat göra annorlunda, pressen var så stor”, säger han.

Östra Småland har tidigare kunnat berätta att socialförvaltningen i Kalmar betalar nästan 4,8 miljoner om året för lokaler som använts för ensamkommande ungdomar, men som nu står tomma. I vissa fall löper kontrakten till 2025.

Roger Holmberg var ordförande för socialnämnden när kontrakten skrevs. Han var också ordförande för kommunala bostadsbolaget Kalmarhem, som beordrades att köpa Kolbodagården, som användes till ensamkommande men som nu står tom. Socialen betalar 175 000 i månaden för de tomma lokalerna.

– Det var ett mycket speciellt läge, säger Roger Holmberg. Vi fick prognoser från Migrationsverket som visade att väldigt många var på väg till vår kommun.

– Vi fick snabbt jaga lokaler och personal. I vissa fall måste fastighetsägarna bygga om lokalerna för att de skulle passa, det kostade mycket och då blev kontraktstiderna långa.

Som Östra Småland berättat tidigare finns idag fyra lokaler som står helt tomma. Kolbodagården är störst, men tre andra lokaler som är mer centralt belägna disponeras också av kommunen, men använts inte.

– Socialförvaltningen och serviceförvaltningen har nu ett uppdrag att hantera lokalerna, säger Roger Holmberg. Kanske vi kan använda dem för annan kommunal verksamhet. Kanske kan de avyttras på annat sätt.

– Det är ont om lokaler och kommunen expanderar. Jag tror att det finns möjligheter.

Möjligheten att köpa sig ur kontraktet undersöks också. Men det är mycket dyrt. Fastighetsägarna vill ha kompensation för hyran man förlorar. Förvaltningscheferna på service- och socialförvaltningarna arbetar för att lösa problemen.

Roger Holmberg menar att en orsak till att arbetet kan tyckas lite panikartat är att kommunen fått uppgifter från Migrationsverket som inte alls visat sig stämma. Så sent som i början av det här året aviserade Migrationsverket att det skulle anlända ensamkommande till Kalmar, men så blev det inte.

– Vi hade krav på oss att snabbt lösa situationen och vi försökte göra det på bästa sätt.

En del boenden har gjorts om från hvb-hem till stödboenden. Men det är också en förändring som kostar pengar.

Socialförvaltningens prognoser visar på ett underskott på 12,5 miljoner i år. Om politikerna kräver att hela det beloppet återställs kommer man att tvingas säga upp personal. Något som socialchefen Cecilia Frid, berättade på senaste kommunstyrelsen.

Roger Holmberg menar emellertid att det är fel att koppla miljonkostnaden för de tomma lokalerna med eventuella personalminskningar.

– Vi arbetar för att underskottet ska minska. Men vi kommer inte riktigt att nå ända fram. Om det blir ett politiskt beslut om att vi måste återställa allt kan det bli aktuellt med personalminskningar.

Fakta

Tomma lokaler

Följande fastigheter som tidigare använts som boenden för ensamkommande ungdomar i Kalmar stor idag tomma.

Kolbodagården ägs av Kalmar kommun. Hyreskostnad per år 2,1 miljoner

Boendet Horisont, ägs av Rikshem. Hyreskostnad 987 000 kronor om året

Boendet Torpet, ägs av Rikshem. Hyreskostnad 950 000 kronor om året.

Boendet Skeppsbron, ägs av LW Fastigheter. Hyreskostnad 744 000 kronor om året.

Visa mer...