Hotad placerades på samma ställe som den som hotat

Småland Artikeln publicerades

En ung kriminell avhoppare i Malmö placerades av kommunen i ett skyddat boende i en småländsk by.

En tid efter flytten upptäckte avhopparen att även en av de som utgjorde hotet mot honom hade placerats på orten, mitt emot hans lägenhet.

Avhopparen fruktade för sitt liv och kontaktade myndigheterna, som samma dag flyttade honom till annan ort, först till hotell och sedan vidare till ett nytt skyddat boende.

"Hotaktören" hade själv ansökt om skydd och av misstag placerats på samma ort, skriver socialtjänsten i Malmö i en lex Sara-anmälan.

Vidare framgår i anmälan att även "hotaktören" visste om den andres närvaro, och att också han hade uttryckt oro och rädsla över detta.

Nu ska IVO, Inspektionen för vård och omsorg, utreda händelsen.