Hovrätten gör annan åldersbedömning - skärper straff efter gruppvåldtäkt

Kalmar Artikeln publicerades
Foto: Andreas Bendroth

De två unga männen våldtog brutalt en kvinna i 40-årsåldern på Trollbackevägen i september förra året. I tingsrätten dömdes de till 11 respektive 14 månaders sluten ungdomsvård samt utvisning. Hovrätten skärper nu påföljden.

Orsaken till de lindriga straffen var de två gärningsmännens troliga ålder vid tiden för brottet. De två kom som ensamkommande från Afghanistan 2015 och det har inte gått att bevisa exakt hur gamla de två är.

Kalmar tingsrätt ansåg det som mest sannolikt att den ene var 17 år och 9 månader gammal när våldtäkten skedde, och att den andre var 16 år och 10 månader.

När det gäller den yngre av de två håller hovrätten med om åldersbedömningen, och hans straff skärps endast på så vis att längden på den slutna ungdomsvården förlängs från 11 till 14 månader.

När det gäller den äldre av de två gör dock hovrätten en annan bedömning, som skriver att ”det är mest sannolikt att NN var 18 år vid tidpunkten för brottet grov våldtäkt”. Det ändrar möjligheten till påföljd ordentligt och 14 månaders sluten ungdomsvård blir nu istället 2,5 års fängelse.

Åldersbedömningen av den äldre mannen baserades på det rättsmedicinska utlåtandet som gjordes i maj 2017, avseende hans visdomstand och lårben. Han bedömdes då vara 18 år eller äldre.

Migrationsverket gjorde samma bedömning när mannen ansökte om uppehållstillstånd den 27 oktober 2017. Verket saknade kunskap om 18-åringens kronologiska ålder. Det gjorde att hans födelsedatum justerades till den 27 oktober 1999, vilket var samma datum som det fattades beslut i frågan om uppehållstillstånd.

Baserat på det ansåg Hovrätten att det var sannolikt att mannen var 18 år vid tidpunkten då brottet begicks.

Liksom i tingsrätten döms bägge att efter avtjänat straff utvisas från Sverige, med förbud att återvända inom 15 år.

De ska tillsammans betala ett skadestånd på 181 400 kronor till den våldtagna kvinnan.

Hovrätten var enig i sin bedömning. De båda männen kommer vara fortsatt häktade fram tills dess att deras domar verkställs.

En tredje gärningsman som tros ha deltagit i gruppvåldtäkten har ännu inte identifierats eller ställts inför rätta.