Fyra procent av högstadieeleverna har prövat narkotika

Kalmar län Artikeln publicerades
Hundförargrupp tränar på ett högstadium och letar efter narkotika.
Foto: Anna Sjödin / BT
Hundförargrupp tränar på ett högstadium och letar efter narkotika.

Fyra procent av högstadieeleverna i länet, en elev i varje klass, uppger att de har provat narkotika. Det är färre än rikssnittet. I gymnasiet däremot ökar användningen till 15 procent, samma som i riket.

Det är länsstyrelsen som sammanställt resultatet av de rundfrågningar som gjorts bland länsborna och skapat en lägesbild.

Länets ungdomar är ungefär som rikets ungdomar. När sex procent av svenska högstadieungdomar har provat narkotika, är det färre i länet, fyra procent.

Det jämnar ut sig i gymnasiet, då 15 procent av gymnasieeleverna testat narkotika.

Länets vuxna är däremot mer sparsamma med narkotika. 7,8 procent har provat, mot rikssnittet på tolv procent. Störst är skillnaden bland de vuxna kvinnorna, där länets 4,5 procent kan jämföras med rikets 9,7 procent.

Länets unga dricker dock mer alkohol än svenska ungdomar i snitt.

Störst är skillnaden bland flickorna i andra ring på gymnasiet. I Kalmar län har 83 procent av flickorna druckit alkohol senaste året.

Bland vuxna är 20 procent av männen och tio procent av kvinnorna i länet riskkonsumenter.

Ungefär var tionde högstadieelev röker. I gymnasiet är det var tredje flicka och var fjärde pojke. Här sticker flickorna ut, jämfört med riket, där det är var fjärde flicka i gymnasiet som röker.

Det finns en handlingsplan för vad kommunerna, länsstyrelsen och polisen ska göra under åren 2017-2021.

Målet är att drog- och alkoholbruket ska minska fram till 2021, och en mer handfast modell av alla är att man ska göra insatser på stan och hälla ut alkohol.

Det planeras också ökade insatser mot droghandel på nätet.