Snart kommer läkarstudenterna

Kalmar Artikeln publicerades
Ingvar Rydén berättar att i samarbetsavtalet ingår även rekrytering av lärare som både undervisar och forskar.
Foto: Anders Johansson
Ingvar Rydén berättar att i samarbetsavtalet ingår även rekrytering av lärare som både undervisar och forskar.

Till slutet av året, fyra och ett halvt år efter att avtalet skrevs, är det dags för läkarstudenter från Linköpings universitet att flytta till Kalmar och inviga länets nya läkarutbildning som startar januari 2019.

Från och med januari flyttar cirka 20 studenter till Kalmar för att studera sex terminer på den nya läkarutbildningen. Läkarstudenterna kommer ha läst fem terminer, främst teoretiska studier, på Linköpings universitet innan flytten.

Nästa vecka invigs de nybyggda lokalerna vid länssjukhuset som anpassats efter studenternas behov. Hösten är därför till för att testköra och se till att allt funkar som det ska innan studenterna kommer.

– Lokalerna är anpassade efter de behov och krav som läkarutbildningen har, säger Anders Henriksson (S), landstingsstyrelsens ordförande i Kalmar.

Läkarutbildningen i Kalmar kommer vara en kombination av teoretiska och praktiska studier berättar Ingvar Rydén, läkare och koordinator för läkarutbildningen. Samarbetet innebär också att de olika studieorterna delar på föreläsare, det vill säga att föreläsarna undervisar på ett ställe och studenter i andra orter följer via en livesändning.

– Det är ett nytt uppdrag för länet att utbilda läkare, säger Ingvar Rydén.

Med de nya lokalerna tillkommer ett kliniskt träningscenter, KTC. KTC är till för att studenterna ska kunna träna i en klinisk verksamhet, samt för medarbetare på sjukhuset ska underhålla sina kunskaper berättar Anders Henriksson (S). Läkarna kan därför träna på en mängd olika situationer, som bland annat olika förlossningssituationer.

Anders Henriksson säger de planerar att ta emot 20 studenter per termin.
Foto: Erika Landt
Anders Henriksson säger de planerar att ta emot 20 studenter per termin.

Ingvar Rydén berättar att ett moment i utbildningen kommer vara att läkarstudenterna går tillsammans med sjuksköterskestudenterna. Vilket innebär att de olika vårdutbildningarna samarbetar med varandra och lär sig jobba ihop.

Än så länge kan Ingvar Rydén inte berätta med säkerhet hur många studenter som kommer till Kalmar, men han säger att de max kommer ta emot 20. Det kan däremot bli mindre än 20, beroende på om alla studenter klarar sina tentor innan vårterminens start.

Studenternas stora flytt sker inte förrän i slutet på året eller början på nästa år, men de har under en längre period pendlat till Kalmar för utbildningen. Dessutom har de besökt Kalmar för att se var de kommer bo de sista terminerna på utbildningen.

I samarbetsavtalet ingår också rekrytering av lärare som både undervisar och forskar förklarar Ingvar Rydén. Sammanlagt ska tio lärare anställas på deltid. Än så länge har de ansökande varit en mix av redan anställda läkare och läkare utifrån berättar Ingvar Rydén.

Anders Henriksson (S) berättar att satsningen på läkarutbildningen inte enbart gynnar läkarstudenterna, utan även många andra parter.

– Det här är för studenterna, sjukvården, patienterna och länet i sin helhet, säger Anders Henriksson.

Målet för Kalmar är att utveckla läkarutbildningen, Just nu är planen att 20 läkarstudenter ska studera i Kalmar per termin och när utbildningen är fullt utbyggt beräknas det vara mellan 100 till 120 läkarstudenter i Kalmar.

– Vi ska kunna erbjuda de här studenterna en miljö och en utbildning som ligger i topp, säger Anders Henriksson.

Fakta

Detta har hänt:

Redan 2010 började det diskuteras om en läkarutbildning i Kalmar.

Anledningen till diskussionerna om en läkarutbildning i Kalmar var att Linköpings universitet fick utökat antal platser på deras utbildning. 2014 skrevs avtalet på av Linköpings universitet och landstingen i Kalmar och Östergötland för läkarutbildningen.

Kalmar är en av fyra huvudstudieorter för läkarutbildningen vid Linköpingsuniversitet. De andra orterna är Linköping, Norrköping och Jönköping.

Läkarstudenterna börjar med sina teoretiska studier i Linköping under fem terminer. Därefter kan studenterna välja att studera den praktiska utbildningen i Kalmar under de resterande sex terminerna av utbildningen.

Avtalet gäller under tio år.

Källa: liu.se, ltkalmar.se

Visa mer...

Läs även:

Kalmar får läkarutbildning

Bygger om för Kalmars läkarutbildning

Ska bli oberoende av hyrpersonal