Inga mer hål på Larmgatan

Kalmar Artikeln publicerades

Åtgärda hålen som maskiner orsakat. Det är ett förslag till kommunen från Jan-Ingemar Lundström.

Lundström menar att fastighetsbolaget Glebes orsakar hålen med sina tunga maskiner som kör omkring på Larmgatan.

”lyftmaskinerna har med all tydlighet orsakat stora håligheter i markplanets asfalt”, så skriver Jan-Ingemar Lundström. Han menar att körbanan förstörts till den grad att den inte går att köra på utan att riskera att få däckskador. I väntan på reparation vill Lundström att gatan ska stängas av för biltrafik.