Inga tecken på konjunkturnedgång hos företagen i Kalmar län

Kalmar Artikeln publicerades
Företagen i Kalmar län visar inga tecken på sinande tillgångar. Tvärtom har  antalet betalningsförelägganden under årets första månader minskat.
Foto: JESSICA GOW / TT
Företagen i Kalmar län visar inga tecken på sinande tillgångar. Tvärtom har antalet betalningsförelägganden under årets första månader minskat.

Allt fler rapporter talar om att den svenska konjunkturen håller på att bromsa in. Men av det märks ännu så länge inte mycket i Kalmar län.

Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna.

I Synas Konjunkturbarometer presenteras statistik över de svenska företagens betalningsförmåga – en mätare på hur näringslivet mår i allmänhet.

För Kalmar län visar statistiken att länet klarar sig bra. Här har antalet betalningsförelägganden under årets första månader minskat med hela 26 procent jämfört med samma period förra året.

– Särskilt glädjande är det att det varit en minskning under alla åtta månaderna med som mest över 60 procent i maj. För augusti var minskningen 12 procent, säger Harald Stjerna på Syna.

Även sett ur ett Sverigeperspektiv sticker Kalmar län ut positivt. Antalet betalningsförelägganden på riksnivå minskade med mer blygsamma 2,5 procent. Länet slår dessutom de tre storstadslänen – Stockholm, Västra Götaland och Skåne – med råge. Stockholms län som var bäst hade en minskning med 8 procent.