Ingelstorpskolan byter namn

Kalmar Artikeln publicerades

Det har funnits en förvirring sedan sammanslagningen av de två gymnasieskolorna. Därför byter nu Ingelstorpgymnasiet namn.

Hösten 2013 flyttade Helgesbogymnasiet från Ålem till Ingelstorpgymnasiet i Smedby utanför Kalmar. Det skulle bland annat öka möjligheterna för skolorna att sammarbeta. Sedan flytten har båda skolorna bedrivit all sin verksamhet vid Ingelstorpgymnasiet men det gamla namnet har fortfarande använts.

Gymnasieskolans rektor säger att många är förvirrade då Helgesbogymnasiets gamla lokaler har använts som ett asylboende i två års tid. Det har också funnits en förvirring kring likheten mellan Ingelstorpsgymnasiets och systerskolan Ingelstadsgymnasiet i Växjö.

För att göra det tydligare kommer därför Ingelstorpgymnasiet nu att byta namn. Skolan kommer framöver att heta Naturbruksgymnasiet Kalmar. Det innefattar då både Ingelstorpgymnasiet och Helgesbogymnasiet.

- Jag är glad att vi äntligen har kommit fram till ett nytt gemensamt namn. Det kommer att underlätta vår vardag betydligt. Namnet berättar helt enkelt vad vi är och var vi ligger, säger Tova Johansson, rektor.