Ingen akut kris för häktet i Kalmar

Kalmar Artikeln publicerades

På många platser i region syd är det kris, platserna i häktena räcker inte till på långa vägar. I Kalmar är det ingen kris – än.

På häktet i Kalmar finns det 45 platser, två, tre av dem är i dagsläget lediga. Men det är innan vårruschen.
På häktet i Kalmar finns det 45 platser, två, tre av dem är i dagsläget lediga. Men det är innan vårruschen.

I till exempel Malmö är krisen total. Häktade placeras i polisarrester och inte ens det räcker till. I Kalmar finns det i nuläget två, tre platser lediga i häktet.

– Jag skulle inte säga att det är frid och fröjd, det är en påfrestande situation för personalen på häktet. Men det är värre på andra platser i region syd där det finns en överbeläggning på 20-30 platser, det säger Peo Söyseth, en av två polischefer i landet som jobbar med just överbeläggningen i landets häkten.

Även om det just nu inte är akut kris i Kalmar kan den komma snabbt.

– Nu är det ju snart vår. Och vi vet att enligt statistiken så ökar antalet intagna med nio, tio procent. Det gör ju inte läget bättre.

Platsbristen i häktena påverkar inte bara kriminalvårdens arbetssituation utan även polisens.

– Enligt lag får man bara sitta i arrest i tre dygn, blir man häktad ska man överföras till ett häkte där det ska vara högre standard för den intagna. Nu får vi ständigt ta regelvidriga beslut och behålla häktade i polisarrest. Dessutom blir det en del transporter. Vi inom polisen och kriminalvården försöker hjälpas åt så gott det går.

Situationen är inte hållbar och man behöver hitta lösningar som håller över tid.

– Vad man behöver är att bygga ut häktena. Det behövs fler platser.

Men att bygga ut, eller bygga nya, häkten är inget man gör över en natt. Så länge finns det andra tankar för att lösa den värsta krisen.

– Vad man skulle kunna göra är att ha en tillfällig förvaring inne på våra riksanstalter. Där är det redan hög säkerhet och man skulle till exempel kunna sätta upp tillfälliga baracker för häktade.

Per-Olof Söyseth, som till vardags är operativ chef vid polisen i Kalmar och Kronoberg, tror att det kommer bli värre innan det blir bättre. Det finns många som jobbar med problemet.

– Kriminalvården håller på med en åtgärdsplan. Vi på polisen håller kontakten och vi jobbar tillsammans för att lösa situationen på bästa sätt.

Samtidigt har kriminalvården andra problem, som ett förväntat underskott på omkring 500 miljoner kronor. På 22 av landets 32 häkten är beläggningen 100 procent.

– Vi behöver mer platser, det är fullt. Det tar lång tid att bygga ut och få permanenta platser på fängelser och häkten. Men behovet är akut så nu handlar det om att överbelägga de utrymmen som finns, säger kriminalvårdens generaldirektör Nils Överg till tidningen Vägen Ut.

Under fredagen hölls ett möte mellan polisen och kriminalvården angående överbeläggningen.

– Den lösning som är mest aktuell just nu är att öppna upp anstalter för att ta emot häktade, säger Peo Söyseth efter mötet.