Ingen snöbollskastning på skolgården

Kalmar Artikeln publicerades
Snöbollskastning är inte tillåtet på de grundskolor i Kalmar som vår tidning talat med.
Foto:Anton Hansson
Snöbollskastning är inte tillåtet på de grundskolor i Kalmar som vår tidning talat med.

Med snö kommer lek, åtminstone för de yngre. Förbud mot snöbollskastning är praxis på skolgårdarna och på Funkaboskolan har man valt att låta snön ligga helt och hållet.

Efter den senaste tidens snöfall har mången barn fått tillfälle att åka pulka, bygga snögubbar och möjligtvis kasta en och annan snöboll.

Just snöbollskastning är dock generellt något som barn och ungdomar får ägna sig åt på fritiden, då de flesta grundskolor av säkerhetsskäl bestämt att förbjuda snöbollskastning.

– Snöbollskastning är inte tillåtet hos oss. När det vankas snö uppmanar vi klart barnen att leka i snön men vi är också tidiga med att kommunicera att vi inte kastar snöbollar, säger Per-Ola Johansson, rektor på Falkenbergsskolan.

Syftet med att inte tillåta snöbollskastning är en säkerhetsåtgärd. Någon specifik policy för just snöbollar har man inte på Falkenbergsskolan men hänvisar till de ordinarie ordningsreglerna och vid snöfall berättar de för eleverna att snöbollskastning inte ska ske.

På Funkaboskolan har man däremot gått ett steg längre. Föräldrar till barn på skolan som vår tidning talat med uppger att barnen sedan det snöat uppmanats till att inte leka med snö på skolan. Något som bekräftas av rektor Kerstin Espelund.

– Vi kastar inte snöbollar och vi låter snön ligga. Vi har det yttersta ansvaret för alla elevers säkerhet så vi beslutade att ingen ska göra det, säger hon.

Funkaboskolan har specifika ordningsregler för låg-, mellan och högstadiet. För lågstadiet står skrivet "Vi kastar inte snöbollar." För mellan-, och högstadiet står "Vi låter snön ligga."

– Eleverna kan ha uppfattat det som att reglerna har ändrats, kanske för att de haft snälla lärare som låtit dem leka i något hörn. Men vi har haft reglerna hela tiden och vi vill vara tydliga med att det gäller alla, säger Kerstin Espelund.

På Djurängsskolan får barnen leka i snön men inte kasta snöbollar. Där har man inte haft några incidenter med olyckor och uppmuntrar till lek i snön, men för säkerhets skull utan att kasta snöbollar.

– Just nu har vi världens bästa skolgård med pulkabacke och allt. Vi uppmanar barnen att leka i snön innan den smälter igen. Men vi undviker att kasta snöbollar, säger Anna Snöberg, rektor på Djurängsskolan.