Ingen tror att 24 miljoner kommer hämtas in

Kalmar Artikeln publicerades
Politikerna i gymnasieförbundet är beredda att stå för lokalkostnaderna för nedläggningshotade Navigatorskolan, men inte hela kostnaden.
Foto: Helen Edvall
Politikerna i gymnasieförbundet är beredda att stå för lokalkostnaderna för nedläggningshotade Navigatorskolan, men inte hela kostnaden.

Att klara av besparingarna på 24 miljoner kronor under året är det ingen som säger att de tror kommer att gå. Men 22 personer väntas få sluta på gymnasieskolorna.

– Det är tuffa beslut att säga upp anställda, och det är det ingen som gillar. Kommunerna måste skjuta till mer pengar, menar Susanne Eliasson (M), som sitter i gymnasieförbundets arbetsutskott.

2018 blev inget bra år för Kalmarsunds gymnasieförbund GYF. Bokslutet visade 21 miljoner kronor back.

Nu under sittande år arbetas det på en plan för att hämta hem 24 miljoner kronor. Ett arbete som borde påbörjats tidigare, menar Susanne Eliasson.

– Vi såg att det var på gång. Vissa saker kunde ha gått fortare.

Ett embryo till ett åtgärdspaket har presenterats för politikerna, och det arbetas febrilt med att hitta pengar, mycket som lite.

Carina Cerafiani, ekonomichef på gymnasieförbundet, förklarar att inga detaljer kan presenteras.

– På detaljnivå kan jag inte säga något. Vi tittar på allt, från högt till lågt. Det är ett allvarligt läge som vi tar på största allvar.

Kommer ni att hitta 24 miljoner?

– På lång sikt, ja.

Men på kort sikt?

– Det är tufft att hämta in så mycket på så kort tid. Vi är snart i april.

Det finns en del punkter som lett fram till den ekonomiska situationen, menar gymnasieförbundet.

De ser framför allt en urholkad elevpeng, där GYF får 94 400 kronor per elev, jämfört med rikssnittet på 133 600 kronor. Under förra våren ville GYF ha 24,5 miljoner till från medlemskommunerna, men fick bara 14 miljoner. Nu planeras två möten under våren för att diskutera ännu en höjning av elevpengen.

– De måste vara med och betala ännu mer även i Torsås och Borgholm. Jag tycker att vi bör komma upp i rikssnittet, säger Susanne Eliasson.

I skolans värld skiftar ekonomin med hur många elever som finns.

– Det kommer att bli fler elever i höst. Då kanske vi måste återanställa igen.

Nedläggning av Navigatorskolan är ett uppmärksammat förslag, där 2,5 miljoner kronor kan sparas genom att lägga ner en utbildning där de elever som behöver mest stöd får hjälp. Susanne Eliasson hoppas att kommunerna tar sitt ansvar.

– I början betalade vi bara lokalen, som kostar 500 000 kronor. Det är vi beredda att betala även i fortsättningen. Vi har skickat brev till socialtjänsterna i kommunerna. Vi måste få hjälp.

Personalen på gymnasieskolorna har visat oro.

– Det känns inte som om de behöver vara oroliga för att det till exempel blir klasser utan lärare. Jag ser ändå att förbundskontoret letar lösningar. Skolan är till för eleverna, säger Eliasson.