Inget skadestånd för Bergabrännarna

Kalmar Artikeln publicerades
Den 12 oktober 2011 brann delar av Berga centrum ner. Sju unga män har dömts som ansvariga. På fredagen kom tingsrättens beslut i skadeståndsärendet. De som dömdes för bränderna behöver inte . Det ekonomiska ansvaret läggs på försäkringsbolagen.
Foto:Ulrika Bergström
Den 12 oktober 2011 brann delar av Berga centrum ner. Sju unga män har dömts som ansvariga. På fredagen kom tingsrättens beslut i skadeståndsärendet. De som dömdes för bränderna behöver inte . Det ekonomiska ansvaret läggs på försäkringsbolagen.

De ungdomar som dömts för branden i Berga centrum behöver inte betala något skadestånd alls. Istället måste försäkringsbolagen Trygg Hansa och Dina Försäkringar, som krävt ersättning för skadorna, betala 1,5 miljoner för ungdomarnas advokatkostnader.

Kanske sattes på fredagen punkt för det rättsliga efterspelet till den stora branden i Berga den 12 oktober 2011 när Kalmar tingsrätt avkunnade domen om skadeståndsanspråken.

Trygg Hansa och Dina Försäkringar, som försäkrat byggnader och butiker, krävde drygt 14 miljoner kronor i skadestånd från de sju unga män som dömts för branden.

Försäkringsbolagen menade att eftersom de dömts i brottsmålet skulle det med automatik innebära att de också var ekonomiskt ansvariga för branden.

Det håller tingsrätten inte alls med om. Det finns inget stöd för det i svensk lag, menar man. Däremot kan domen i brottsmålet vara en del av bevisningen i skadeståndsmålet.

Försäkringsbolagen har också hävdat att alla sju som dömdes, solidariskt ska betala skadestånd, oavsett om de dömts för att ha tänt eld, hållit vakt eller att anstiftat det hela. Även där ger tingsrätten försäkringsbolagen bakläxa. Rätten gör i stället en individuell prövning av varje ung mans delaktighet och ansvar.

Här delar rätten upp ungdomarna i tre grupper. De som tände eld i sopcontainrarna, de som höll vakt och de som dömts som anstiftare.

När det gäller de som tände elden handlar det om att fastställa om ungdomarna borde ha förstått vad som kunde hända. Borde tonåringarna ha fattat att skadorna kunde bli så omfattande när de samlade brännbart material i tunnorna och tände eld trots att de stod så nära väggen och ett fönster. För att bli skadeståndsskyldig måste det handla om ett grovt brott, på gränsen till uppsåtligt.

Var syftet att bränna ner Berga centrum? Borde man ha fattat att så kunde ske? Eller var tanken bara att tända en liten brasa i ett sopkärl? Ungdomarna själva har hävdat att de inte förstod riskerna och att det var så mörkt att man inte såg fönstret där elden spred sig in i byggnaden.

Tingsrätten säger att man möjligen kan tycka att de borde ha förstått riskerna. Men att det som skett ändå inte vittnar om den hänsynslöshet och nonchalans som krävs för ett grovt brott.

Eftersom det inte är ett grovt brott kan det inte bli något skadestånd för dem som tände på.

Vakternas agerande var en förutsättning för att de andra skulle våga tända på, säger tingsrätten. Men inte heller där handlar det om något grovt brott.

De som dömts för anstiftan kan i ännu mindre grad anses skyldiga, menar tingsrätten. De befann sig bara på platsen i samband med den aktuella händelsen och det kan de inte bli skadeståndskyldiga för.

Advokat Tomas Magnusson, Kalmar, som förvarat en av pojkarna kan konstatera att tingsrätten i stort sett gick på den argumentering han förde fram inför domstolen.

– Jag är nöjd med domen, säger han. Min klients roll i detta har inte alls varit av den arten att han kan hållas ekonomiskt ansvarig.

Försäkringsbolagen hade också krävt att ungdomarnas föräldrar skulle dömas att betala de 8 000 kronor som vårdnadshavare kan tvingas betala i skadestånd när minderåriga begår brott som får ekonomiska konsekvenser. Tingsrätten säger nej till detta.