Inspirerande dag om hållbara resval

Kalmar Artikeln publicerades
Den första inspirationsdagen om hållbara resval på Linnéuniversitetet manade till dialog och eftertanke.
Foto: Lena Gunnarsson
Den första inspirationsdagen om hållbara resval på Linnéuniversitetet manade till dialog och eftertanke.

Under måndagen var det dags för den första inspirationsdagen i projektet Hållbara resmål Kalmar Linnéuniversitetet. Dagen fylldes av föreläsningar, diskussioner och workshops.

Projektet Hållbara resval Kalmar Linnéuniversitetet har tagit sitt avstamp i att universitetets verksamhet nu samlas på Universitetskajen. Det påverkar och ökar antalet dagspendlare in till centrala Kalmar. Projektet verkar för att öka andelen hållbara resor till och från Kalmars stadskärna; resor med gång, cykel och kollektivtrafik. Projektet syftar också till att underlätta övergången till fossilbränslefria transporter till och från stadskärnan.

Ett viktigt sätt att åstadkomma förändringarna är genom beteendevetenskapen och nudging, ett begrepp som under inspirationsdagen förklarades av Jessica Viktorsson, kursansvarig på nätverket Nudging Sweden. Hon är även projektkoordinator på A Win Win World, en global plattform för en hållbar framtid.

Nudging översätts som en vänlig knuff i rätt riktning, som människor kan behöva för att agera mer hållbart.

Jessicas första exempel på en lyckad nudge är av den lite skämtsamma sorten; ett klistermärke med en fluga placeras i en toalettstol. Den ökar chansen att träffa rätt och det blir mindre spill utanför stolen.

Men inom området hållbarhet, klimat och hälsa finner vi en lyckad nudging i form av en reklamkampanj i Göteborg. ”Vänligen fimpa i askkoppen. Duvorna försöker sluta röka”, blev texten på stora skyltar i staden. Humorn, tillsammans med ett ökat antal synliga askkoppar, har uppmärksammats och manat till förändring.

– Vi vet vad som är rätt. Vi vill göra rätt, förklarar Jessica. - Men många av våra val under dagen sker under autopilot, per automatik.

I våra liv använder vi oss av två system, berättar Jessica, två hjärnhalvor som samverkar. Det ena systemet står för snabbhet och instinkt. Det andra systemet står för det rationella tänkandet med mer eftertanke. I vår vardag är det system ett, det undermedvetna, som dominerar, kanske till så mycket som nittiofem procent.

Nudging blir en knuff som underlättar för oss att fatta beslut som främjar vår välfärd utan att begränsa den egna handlingsfriheten.

– Hur gör vi det extra bekvämt att göra rätt? Vilka barriärer måste överbryggas? frågar sig Jessica.

Jessica redogör för begreppet förändringsfönster, tidpunkter då människor är speciellt lätta att påverka. Många sådana förändringsfönster kopplas till livsavgörande händelser, såsom att byta jobb, skaffa barn, skaffa hund, flytta, gifta sig, skilja sig. Andra fönster är kopplade till nystarter; nytt år, ny månad, ny vecka, perioder som manar oss att vilja göra om oss själva.

– Som ny i kommunen får du vanligen utskick som hälsar dig välkommen. Men sådana utskick kommer oftast inte förrän flera veckor efter flytten. Då har förändringsfönstret redan stängts. Det gäller att ta vara på förändringsfönstret medan det är aktuellt.