Inte ens innersta kretsen fick veta om hotellet

Kvarnholmen Artikeln publicerades
Skisserna på hotellet Tre Vänner togs fram i skymundan och kommunen fick klartecken av länsstyrelsen redan innan ansökan om bygglov skickats in eller en detaljplan påbörjats.
Skisserna på hotellet Tre Vänner togs fram i skymundan och kommunen fick klartecken av länsstyrelsen redan innan ansökan om bygglov skickats in eller en detaljplan påbörjats.

Varken nya eller gamla vice ordföranden Kajsa Hedin (M) och Jonas Lövgren (M) har fått information om den nya hotellplanerna.

– Senast jag fick information var för något år sedan. Då las projektet på is. Det är märkligt att det har blivit sådan fart i projektet nu, säger Jonas Lövgren.

Han var fram till senaste mötet förste vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, och därmed en del av den innersta kretsen vad gäller byggfrågor. Han reagerar på att han inte har fått någon information alls om att projektet med ett hotell i hamnen nu väckts till liv.

Jonas Lövgren (M) fick inte veta något om hotellplanerna.
Foto: Anders Johansson
Jonas Lövgren (M) fick inte veta något om hotellplanerna.

Senast han hörde något om detta var att man skulle ta ett omtag, men projektet nedprioriterades.

I november presenterades bilder för samhällsbyggnadsförvaltningen på ett nytt hotell, lägre och bredare. Nu fördes diskussioner mellan kommun och länsstyrelse om det här var något man kunde tänka sig att säga ja till.

Några dagar före jul skrev länsstyrelsen till kommunen att som skisserna nu ser ut är det tänkbart att ett Foppa-hotell i ny kostym kan byggas.

Är det här en information du borde ha fått?

– Ja, om det var så långt framskridna planer. Det är en smula märkligt att det är så sparsmakat med information.

Jonas Lövgren menar att det här väcker en hel del frågor, och han hade velat se en mer komplett genomgång av projektet.

– Man måste utreda om det över huvud taget är lämpligt att bygga ett hotell på platsen.

Brukar det gå till så här?

– Nej, vi brukar få tidig information.

Kajsa Hedin (M) är förste vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden,
Foto: Mattias Rubin
Kajsa Hedin (M) är förste vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden,

Inte heller hans efterträdare Kajsa Hedin har som förste vice ordförande fått någon information.

– Nej, det har inte kommit någonting. Det var första gången jag såg dem i tidningen.

– Jag blev lite förvånad när det dök upp.

Hon menar att det är en stor fråga.

– Det är en jätteviktig vy, och allmänheten tycker mycket om det. Så det är en jättestor fråga.

Vad tycker du om att du inte informerats?

– Det är viktigt att det går rätt till och att man inte tar några korta vägar.

Snart kommer samhällsbyggnadsnämndens presidie att samlas.

– Det är inte med på dagordningen, men jag utgår från att vi får information nu. Det är aldrig bra när bara några vet om. Det ger en olustig demokratisk känsla.

Även oppositionspolitiker i kommunstyrelsen har reagerat på hur saken skötts.

– Att det aktuella förslaget borde ha diarieförts mitt under brinnande valrörelsen gör bara det hela än mer anmärkningsvärt. Det är oerhört allvarligt ur demokratisynpunkt, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

Han håller med om att det behövs fler bäddar för turister, men gillar inte det han sett av nya hotellet.

– Att bygga ett fult rostbrunt hotell som delvis skymmer Kalmar slott är inte rätt väg.