Advokat: Inte Hansson Skaret som äger skärmtaket

Kalmar Artikeln publicerades

Det är inte Anders Hansson Skaret som äger skärmtaket på Park Hermina. Det är bolaget Park Hermina AB. Därför kan inte föreläggandet riktas mot honom.

Anders Hansson Skaret äger inte skärmtaket  Park Hermina, det gör bolaget Park Hermina, menar hans advokat.
Foto: Marisol Lopez
Anders Hansson Skaret äger inte skärmtaket Park Hermina, det gör bolaget Park Hermina, menar hans advokat.

Det skriver Hansson Skarets ombud, advokaten David Magnusson,till samhällsbyggnadsnämnden.

Om nämnden överväger att rikta föreläggande om rivning ska bolaget dessförinnan få tid att yttra sig.

Advokaten skriver också att det måste övervägas om det går att göra en rättelse utan att riva byggnadsverket. Under tisdagen kom en ansökan om bygglov. Innan nämnden tar beslut om en eventuell rättelse måste ansökan om bygglovet behandlas.