Integrationsmötesplats i stan invigdes

Kalmar Artikeln publicerades
Kommunalrådet Dzenita Abaza (S) inviger nya verksamheten Integra i centrala Kalmar.
Foto: Anton Hansson
Kommunalrådet Dzenita Abaza (S) inviger nya verksamheten Integra i centrala Kalmar.

Den nya verksamheten Integra ska fungera som mötesplats för både nya och gamla svenskar där man kan få hjälp med både litet som stort, för att ha en chans att integreras i det svenska samhället.

– Nyanlända i Kalmar ska erbjudas ett verktyg som behövs för att komma till egenförsörjning, som språk, yrkeskunskaper och möjlighet till eget företagande. Kunskap om det svenska samhället och demokratiska värderingar är centrala för att kunna bygga sin framtid i Sverige, sa kommunalrådet Dzenita Abaza (S) i sitt invigningstal på Integra.

Arbetet med att sjösätta Integra har pågått i ungefär ett års tid. Verksamheten är en följd av att flyktingmottagandet minskat och kommunen därför vill lägga mer fokus på att utveckla integrationsarbetet.

– Vi kände att vi behövde en mötesplats i stan, där vi samlar myndigheter, studiecirklar, föreningar och så vidare. Det är inte bara för nyanlända, utan både gamla och nya svenskar ska kunna komma hit, mötas och få hjälp med praktiska saker som exempelvis fylla i krångliga blanketter, säger Dzenita Abaza.

På plats finns bland annat integrationshandläggare, arbetsförmedlare och personal från arbetsmarknadsenheten. Totalt kommer fyra personer finnas tillgängliga varje dag på Integra.

Verksamheten har två huvudspår: gruppverksamhet för utrikes födda som är anvisade från Arbetsförmedlingen, där fokus är arbete och sysselsättning. Det andra spåret är en öppen verksamhet där utrikes födda kan komma in och få handledning eller tips om vardagliga saker som hjälper deras integration i samhället.

Integra är tänkt som en mötesplats dels för utrikesfödda men också för frivilligverksamheter och näringsliv, där allt samlas under samma tak.

– Alla insatser vi erbjuder här leder till snabbare integration. Jag skulle själv gärna byta integration mot etablering; jag vet själv som har annan bakgrund att när man etablerat sig på arbetsmarknaden är man i stort sett integrerad, säger Dzenita Abaza.