IVA-sköterska och forskare kandidat till vårdförbundspris

Kalmar Artikeln publicerades
Maria Johansson är specialistsjuksköterska och sedan i fredags också filosofie doktor. Dessutom är hon en av tre kandidater till Vårdförbundespriset.
Foto: Karin Asmundsson
Maria Johansson är specialistsjuksköterska och sedan i fredags också filosofie doktor. Dessutom är hon en av tre kandidater till Vårdförbundespriset.

Maria Johansson som är specialistsjuksköterska är en av tre kandidater till Vårdförbundspriset.

– Det är mina kollegor som nominerat mig för mitt personcentrerade arbete, det känns stort.

– Jag ser patienten som en person, inte som en diagnos.

I fredags blev hon filosofie doktor med avhandlingen Intensivvårdsdagbok i Sverige, och på tisdagen kom besked att hon kan få en halv miljon för sin forskning, och för sitt arbete.

– Får jag priset ska jag använda pengarna för att fortsätta sprida information om IVA-dagboken. Det är bara roligt att bli nominerad!

Att få livsuppehållande åtgärder på intensivvårdsavdelning är en dramatisk upplevelse, både för patienten och för de anhöriga. På IVA i Kalmar finns dagböcker, där personalen skriver vad som händer till patienten. Också närstående kan skriva i dagboken.

Marias Johanssons forskning visar att dagboken är viktig både patienten och för de anhöriga, både i de fall det går bra, och i de fall patienten inte överlever. Då kan dagboken vara ett stöd i sorgearbetet. Dagboken uppfattades som en plattform för kommunikation.

– För de närstående är det tumultartat att vara här. I dagboken skriver personalen varje dag, och det finns ett värde för patienten och de närstående med den kronologiska informationen

Maria Johansson menar att dagboken också borde kunde användas på andra kliniker, som till exempel palliativ vård och barnsjukvård.

I dagboken finns en beskrivning av de dagliga rutinerna på IVA, och en ordlista med förklaringar. Resten av sidorna ska fyllas av personalens kommentarer.

– Dagboken blir ett komplement till den muntliga informationen. Det som sägs går ofta rakt igenom. Och personalen skriver ”kämpa på” och sånt, det blir ett underförstått hopp.

Det är patienter som vårdas längre tid som får IVA-dagbok.

– Det är ofta sådana som har respirator. Många har hallucinationer och fragmenterat minne, och dagboken är tänkt som en hjälp att bearbeta upplevelsen.

Systemet med IVA-dagbok har funnits i Kalmar sedan 2005, men i Norrköping redan 1995.

Maria har arbetat som sjuksköterska sedan 1974, den mesta tiden på IVA.

– Jag har jobbat på dialysen och varit chef för akutmottagningen, men varje gång kommer jag tillbaka till IVA. Jag tror att det är för att här kan man inte göra något ensam, man måste jobba med andra, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och närstående. Man måste snabbt skapa relationer.

Maria är 67 år.

– Den 26 september är sista dan i klinisk verksamhet, sen är det en del kvar i akademin. Jag ska försöka sammanfatta hur vi ska kunna bidra till de nationella riktlinjerna.

Det är en expertjury på Vårdförbundet har utsett tre slutkandidater och en bubblare. De två övriga kandidaterna är Charlotte Arenkvist, Eksjö samt Linda Carlsson och Malin Duckert Ek, Örebro. Bubblaren är ett projekt där äldreteamen i Umeå kompletterats med biomedicinska analytiker

Vinnaren presenteras på Vårdgalan i Stockholm den 8 november.