Ja till att såga ner träd i Krusenstiernska

Gamla stan Artikeln publicerades
Krusenstiernska gården.
Foto: Sofia Björkesjö
Krusenstiernska gården.

Nu ska trädbeståndet i Krusenstiernska trädgården renoveras. En hel del träd kommer att sågas ner.

Det är mot bakgrund av vård- och underhållsplanen från 2017 som en större mängd träd nu ska sågas ner.

Det är lång tids skötsel utan allt för mycket kärlek som lett fram till situationen idag:

Trädbeståndet är risigt och behöver glesas ut och föryngras. Många rotskott har fått bli stora träd, och de står helt fel. Några träd är så stora att de tränger ut andra, vissa träd är döende. På vissa ställen har det glesats ut utan att nya har planterats för att ersätta dem.

Men det är inte utan villkor som träden får fällas.

Länsstyrelsen slår fast att de träd som fälls i ”Lustträdgården” måste ersättas av minst 16 nya träd. Åtta av dem ska vara lövträd och åtta ska vara fruktträd. De ska planteras inom tre år, och placeras i en allé ut från huvudbyggnaden eller som rader längs med kvarterets kanter.

Parklinden som ska fällas ska ersättas av en lövsal om åtta hamlade linder eller skogslönnar. Trädet som fälls ska bitvis bevaras, som en stubbe, och man ska försöka föryngra det genom stubbskott eller rotskott. Minst åtta nya småträd vill länsstyrelsen se.

Samma sak gäller för fem plommon-, sviskon- och krikonträd som ska sågas ner.

I kvarteret ”Köksträdgården” ska de fällda träden ersättas av minst tio nya fruktträd, som placeras i rader utmed kvarterens kanter.

De två äppelträd, Gravensteiner och ett okänt träd som ska fällas, måste förökas till minst två nya träd innan de får fällas.

Inte alla träd får heller fällas. Två av träden ska stå kvar, menar länsstyrelsen.