Ja till nya tåg för två miljarder

Kalmar Artikeln publicerades
På onsdagen beslutade regionfullmäktige köper tåg för två miljarder.
Foto: Mattias Mattisson
På onsdagen beslutade regionfullmäktige köper tåg för två miljarder.

Två miljarder. Det är prislappen för de nya tågen för Kustpilen och Krösatågen. Under onsdagen ska regionfullmäktige enhälligt ja.

Under våren ska också Region Jönköpings län, Region Blekinge, Region Halland och Region Kronoberg ta beslut om tågen.

De nya tågen, totalt 14 fordon, ska fasas in från 2025. Moderaterna och Kristdemokraterna vill att regionstyrelsen ska intensifiera arbetet med att få tillstånd statliga investeringar som krävs för att fullt ut nyttja tåginvesteringen. Så blir det inte.

Sverigedemokraterna ville ha en återremiss för att utreda riskerna vid gasdrift. När förslaget röstades ned valde Sverigedemokraterna att inte delta i beslutet.

Jimmy Loord har utsetts till nytt regionråd för Kristdemokraterna sedan Gudrun Brunegård övertagit Loords riksdagsplats.

Regionfullmäktige sa nej till den tidigare fullmäktigeledamoten Jessica Rydells (MP) motion att byta namn på Länssjukhuset i Kalmar till antingen Kalmar läns akademiska sjukhus eller Universitetssjukhuset i Kalmar eftersom universitetssjukhusen har medicinsk fakultet, det har inte Kalmar.

Malin Sjölanders (M) motion om åtgärder för att stärka vården för könsstympade kvinnor och flickor besvarades med att det redan i dag finns ett upparbetat samarbete med Region Östergötland.

En motion från Gudrun Brunegård (KD) med två förslag om systematiskt förbättringsarbetet besvarades med att det i båda fallen redan förekommer.

I september ska regionsjukvårdsnämnden ta ställning till en fördjupad analys om eventuella ambulanshelikopterplattor, och först därefter kan regionen Kalmar börja planera, blev svaret till Brunegårds motion i ärendet.