Ja till plan för reningsverket

Kalmar Artikeln publicerades
Idéskiss över nya reningsverket i Kalmar, vy från Vesholmsvägen.
Foto: Staffan Strindberg ark SAR/MSA
Idéskiss över nya reningsverket i Kalmar, vy från Vesholmsvägen.

Bygget av det nya reningsverket har kommit en bit närmare. Enligt detaljplanen ska det ska bli mer klimatsäkert och ett tillskott för området med attraktiv gestaltning och pedagogisk utformning.

Samhällsbyggnadsnämnden har sagt ja till detaljplanen, som nu går vidare till fullmäktige.

Nya delar ska byggas norr om dagens reningsverk. Bassängerna får ett högre läge i förhållande till den omgivande terrängen och kommer tillsammans med murinhägnad att upplevas som en byggnad i landskapet.

– Parallellt har man arbetat med miljötillstånd och investeringsbeslut,och jag tror inte att alla beslut är klara än. Investeringen ska godkännas i fullmäktige, det handlar om uppemot 1,5 miljarder kronor, säger Mattias Adolfson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Upphandlingen för det nya reningsverket startade i december. I februari överklagade Kalmar Vatten länsstyrelsens villkor till mark- och miljödomstolen, bland annat med motiveringen att det inte går att driva ett helt luktfritt reningsverk.

Ambitionen med planen är att området ska bli mer inbjudande.

 

Förhoppningen är att det nya reningsverket ska vara klart 2024 eller 2025.