JO-anmälan om teaterscen

Kalmar Artikeln publicerades

En Kalmarbo har anmält hanteringen av bygglov för teater i bastionen Carolus Rex till JO, Justitieombudsmannen. Han menar att han förvägrats information, och inte fått svar.

Mannen skriver att det framkom i media att kommunen avsåg att bygga en teaterscen i bastionen Carolus Rex som är ett fornlämningsområde, och att stadsarkitekten, då också bygglovschef, var projektledare.

Han försökte få ut information, men vägrades detta.

Han tog sedan kontakt med förvaltningschefen, och skickade ett mejl till henne samt till nämndens presidium. I brevet till JO skriver han att han nio gånger har påmint henne utan resultat, och att han väntat i mer än nio månader på ett svar.

Mannen skriver att förvaltningschefen sagt att han fått skriftligt svar på sina frågor, men ”tyvärr är detta en ren lögn”.

I september tog en tjänsteman beslut i ärendet.

Mannen har överklagat till länsstyrelsen. Han menar att beslutet har ett stort antal brister, bland annat har han inte hörts som sakägare. Frågorna i kulturmiljölagen har inte beaktats, och det är inte utrett om ansökan om bygglov ryms inom gällande detaljplan.