Jobbprojekt läggs ner trots stora framgångar

Kalmar Artikeln publicerades
I Falkenbergshuset på Verkstadsgatan har det framgångsrika jobbprojektet för personer med inlärningssvårigheter drivits. Nu byter man inriktning och pengarna satsas på nya grupper. Nyanlända, långtidsarbetslösa och äldre prioriteras.
Foto:Mats Holmertz
I Falkenbergshuset på Verkstadsgatan har det framgångsrika jobbprojektet för personer med inlärningssvårigheter drivits. Nu byter man inriktning och pengarna satsas på nya grupper. Nyanlända, långtidsarbetslösa och äldre prioriteras.

I snart 20 år har TIA/Aktiva-projektet i Kalmar mycket framgångsrikt sett till att personer med generella inlärningssvårigheter fått jobb och sysselsättning. Nu är det slut. Vid årsskiftet lades projektet ner.

Istället satsas pengarna på att få ut nyanlända, långtidsarbetslösa och äldre i jobb. De resurssvaga med intellektuella problem, får gärna ansöka om att komma med i arbetsmarknadsprojekten. Men då konkurrerar de med alla i den mycket stora gruppen.

Projektet startade redan 1997/98, men kallades till att börja med Aktiva

Trots att sysselsättningsgraden i landet ökar har gruppen med personer som har slutbetyg från särskola, eller ofullständiga betyg från grund- och gymnasieskola, fortfarande det mycket svårt på arbetsmarknaden. Det var bakgrunden till att Aktiva/TIA, startades. En av initiativtagarna var Thorbjörn Hultenius, studie- och yrkesvägledare med ansvar för gymnasiesärskolan på Jenny Nyström i Kalmar. Han beklagar mycket att verksamheten försvinner.

– Behoven har inte minskat. Snarare tvärt om, kraven på arbetsmarknaden ökar och det blir bara svårare för den här gruppen att hävda sig.

– När vi startade verksamheten resonerade vi mycket om behovet att inte bunta ihop dessa killar och tjejer med andra personer som har andra typer av problem. Nyktra alkoholister, personer med psykiska problem, de har också svårt att komma in på arbetsmarknaden. Men den grupp jag arbetar med kan bli skrämda och över huvud taget inte komma till verksamheten om det blir stökigt.

Kalmar kommun, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget har bidragit, budgeten har varit 1,8 miljoner om året (2014).

TIA har haft sin bas på Falkenbergshuset på Verkstadsgatan i Kalmar. Unga kvinnor med funktionsnedsättning har prioriterats. Arbetet har bestått i legojobb från företag i regionen och smörgåstillverkning på uppdrag. Det finns också möjlighet att pröva på enklare städuppdrag och caféverksamhet. Polisen, Wollinska stiftelsen, Linnéuniversitetet och kommunen tillhör kunderna.

Uppdragen ska likna det vanliga arbetslivet så mycket som möjligt. Arbetstider ska hållas, deltagarna måste passa tider och sjukanmäla sig. Man ska kunna samarbeta och respektera såväl arbetsledning som arbetskamrater.

– Tanken var att man under tiden i verksamheten på ett okomplicerat sätt skulle kunna se var personerna skulle placeras. Var det ett jobb på ordinarie arbetsmarknaden, daglig verksamhet eller annat. Tidigare hade personer med inlärningssvårigheter valsat mellan olika instanser, förklarar Thorbjörn Hultenius.

Att projektet nu läggs ner har väckt stor kritik bland dem som berörts av verksamheten. Bland dem som hört av sig till vår tidning är upprördheten stor.

– Jag tycker att detta är för jävligt. Det här är människor som fått möjlighet att växa, klara sig själva och få stöd i den utvecklingen, säger en person med insyn i arbetet. Att avsluta detta är ett slag i ansiktet på en grupp som har mycket svårt att försvara sig. Det är därför de behövt hjälpen.

– Dessutom ställer man nyanlända mot dessa svagbegåvade vilket känns extremt cyniskt. Detta kommer dessutom att kosta i andra änden. Precis som indragen personlig assistans. Det blir sjukskrivningar och ökad belastning på psykvården istället.

Niklas Andersson på Kommunledningskontorets arbetsmarknadsenhet är ansvarig för projektet.

– Vi kan konstatera ett det varit framgångsrikt i många år, säger han. Men deltagarunderlaget förändrades och reducerades. Det behövdes ett omtag. Förutsättningarna förändrades.

– Det finns många grupper som har en utsatt situation på arbetsmarknaden och behöver arbetsträning. De med funktionsnedsättning är en av flera grupper.

I det nya projektet, som döpts till Falken, kommer många grupper att kunna delta, menar han.

– Det handlar om utomeuropeiskt födda personer, som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Det är långtidsarbetslösa och personer över 55 år. Det blir ett större spann och bredare upptagning.

Det blir fortfarande möjligt för personer med psykisk funktionsnedsättning att delta, konstaterar han. Men intaget kommer nu att ske i den större och bredare gruppen.

Fakta

TIA-projektet

TIA(Tillbaka i arbete) drivs av Samordningsförbundet i Kalmar län. Det är ett samarbete mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen, landstinget och kommunerna. Verksamhet finns i flera kommuner.

För TIA i Kalmar står Kalmar kommun för halva budgeten.

I projektet arbetar det en projektledare, två handledare och en administratör på 25 procent. En allmänläkare och en psykiatriker är också knutna till projektet.

Arbetet med deltagarna på TIA är indelat i fyra steg: kartläggning, arbetsträning, arbetsprövning och avslut. Kartläggning och arbetsträning sker i första hand i projektets lokaler medan arbetsprövning sker hos olika arbetsgivare.

Visa mer...

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Östra Småland Nyheterna så godkänner du samtidigt våra regler.

På ostrasmaland.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på ostrasmaland.se. På tider då Östra Småland Nyheternas webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på ostrasmaland.se

ostrasmaland.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på ostrasmaland.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Östra Småland Nyheterna som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.