Jordgubbsodlare riskerar få betala 837 000 kronor för utländska plockare

Kalmar kommun Artikeln publicerades
Plockarna på bilden har inget med artikeln att göra.
Foto: Gorm Kallestad
Plockarna på bilden har inget med artikeln att göra.

I maj gjorde polisen ett tillslag hos en jordgubbsodlare utanför Kalmar. Efter kontroll avvisades 18 personer från Ukraina som var där för att plocka jordgubbar.

Jordgubbsplockarna saknade tillstånd för att vara här och arbeta. Därför fick de avvisningsbeslut om att frivilligt lämna landet inom kort.

Arbetsgivaren misstänks för brott mot utlänningslagen. Förutom böter riskerar odlaren att få betala en särskild avgift för varje plockare.

Avgiften har nyligen höjts från ett halvt till ett basbelopp. Om tingsrätten anser att odlaren utanför Kalmar ska betala så blir det totalt 837 000 kronor i avgifter för de 18 plockarna.

Brottet räknas som ett oaktsamhetsbrott, vilket betyder att man inte behöver ha haft något uppsåt för att bli dömd.

I en dom från Malmö tingsrätt i början av juni, som polisen refererar till, fick en arbetsgivare förutom dagsböter betala en särskild avgift på 409 000 kronor.

Gränspolisen i Syd har de senaste veckorna avvisat hundratals personer, de flesta från Ukraina. De har inte kunnat förklara syftet med vistelsen i Sverige eller haft tillräckliga ekonomiska medel för resan.