Kaffebar i Kalmar är under polisutredning

Kvarnholmen Artikeln publicerades
Kaffebaren Balck Coffee i Kalmar har trall under sin uteservering, något som man måste ansöka om bygglov för. Nu är de under polisutredning.
Kaffebaren Balck Coffee i Kalmar har trall under sin uteservering, något som man måste ansöka om bygglov för. Nu är de under polisutredning.

Kaffebaren Balck Coffee i Kalmar är just nu under polisutredning. Anledningen till det är att de har trall på sin uteservering, något som är förbjudet enligt kommunens uteserveringsregler.

– Kommunens villkor är väldigt tydliga och därför är Balck coffee ett polisärende just nu, säger Stefan Larsson på kommunens trafik- och markenhet.

Eftersom uteserveringar upplåts på allmän plats innebär det att serveringen måste utformas så att den inte känns som ett intrång på den allmänna platsen. Därför finns det en hel del regler kring hur en uteservering får vara placerad och utformad. En av alla regler är att ”Serveringen ska placeras direkt på mark, utan golv eller mattor. Vid ojämnt underlag eller svag lutning får möblerna anpassas, till exempel med trebensfot”. Den som vill utforma sin servering på något sätt utöver riktlinjerna i uteserveringsprogrammet måste söka bygglov.

Ett urval av

Kommunens regler för uteserveringar

Uteserveringar där serveringstillstånd för alkohol krävs ska ligga i direkt anslutning till serveringslokalens vägg.

Serveringen ska placeras direkt på mark, utan golv eller mattor. Vid ojämnt underlag eller svag lutning får möblerna anpassas, till exempel med trebensfot.

Inhägnader ska vara luftiga och möjliga att se igenom, i smide, stål eller med grövre kedjor eller trossar.

Tak över uteserveringen får endast utgöras av luftiga markiser eller parasoller och ska rymmas inom serveringsytan.

Parasoller ska ge ett luftigt intryck och får inte kopplas ihop. Parasollerna utformas med ett ben utan stöd. De ska ha samma modell och storlek och får inte ge ett oroligt intryck.

Reklam på uteserveringen godtas ej. Namn på restaurangen får finnas på markisens eller parasollets nedhäng.

Möblerna ska passa in i stadsmiljön. Lämpliga material är smide, metall, trä, rotting och läder, helst mörka eller naturfärgade.

Serveringen ska alltid vara tillgänglig för alla. Rullstolar ska kunna komma in på serveringen, entréöppningen ska vara minst en meter och ska alltid placeras på långsidan i gatumiljöer.

Avsteg från reglerna kräver bygglov eller särskilt tillstånd och kommer att prövas mycket restriktivt.

Källa: Kalmar kommun (www.kalmar.se)

Visa mer...

Ni har trall på er uteservering, något som kräver bygglov och som ni inte har ansökt om enligt kommunen. Hur har ni tänkt kring det?

– Vi svarar inte på sådana frågor just nu. Vi för en diskussion med kommunen, säger en anställd på Balck Coffee i Kalmar.

Kommunen har uppgett att de inte har något med ärendet att göra längre utan att ni är under polisutredning. Vad har du att säga om det?

– Inga kommentarer.

Enligt Stefan Larsson på Kalmar kommun så är det ordningslagen som styr vilket straff som kan bli aktuellt för kaffebaren.

– Det är ju en ordningsbot det handlar om, så böter alltså.

– Det är viktigt att sådant här tas tag i, för det kan få konsekvenser för övriga krögare i närheten som sköter sig, säger Stefan Larsson.